2018

28 februari 2018

Bokslutskommuniké 2017

 

12 april 2018

Årsredovisning 2017

 

15 maj 2018

  • Delårsrapport januari-mars 2018
  • Årsstämma för IBT kommer att hållas den 15 maj 2018 kl 15.00. Sista datum att begära att få ärende behandlat på årsstämman är 28 mars 2018.

 

23 augusti 2018 

Delårsrapport januari-juni 2018

 

21 november 2018

Delårsrapport januari-september 2018

 
2017

april 2017

Årsredovisning 2016

 

maj 4, 2017

Årsstämma hålls torsdagen den 4 maj 2017 kl. 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

– Se Årsstämma 2017 för mer information

 

Delårsrapport januari-mars 2017

 

augusti 28, 2017

Delårsrapport januari-juni 2017

 

september 7, 2017

Pareto Securities 8:e årliga hälsovårdsseminarium i Stockholm

 

september 8, 2017

Kapitalmarknadsdag

Infant Bacterial Therapeutics har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 8 september 2017. Arrangemanget äger rum på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm mellan kl. 9.30 och kl. 12.00.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att presentera Infant Bacterial Therapeutics verksamhet, sjukdomen necrotiserande enterocolit, IBP-9414-projektet, gastroschisis och IBP-1016-projektet.

 

Introduktion

Peter Rothschild, styrelseordförande, IBT 

Staffan Strömberg PhD, VD, IBT

Vad är Nekrotiserande Enterocolit

Professor Josef Neu MD, Department of Pediatrics, Division of Neonatology,  Univ. Florida, Gainesville  

Varför IBP-9414 för Nekrotiserande Enterocolit

Gastroschisis och IBP-1016 – En ny möjlighet

Eamonn Connolly PhD, Chief Scientific Officer, IBT

Farmaceutisk utveckling av IBP-9414 – Att bryta ny mark

Agneta Heierson PhD, Vice President, Clinical Development, IBT  

Anders Kronström M.Sc., M.B.A., teknisk direktör, IBT

Ett globalt värdefullt läkemedel

Daniel Mackey, finansdirektör, IBT

Avslutande kommentarer

Staffan Strömberg PhD, VD, IBT

 

Närvaro: Om du vill delta i arrangemanget, vänligen registrera dig genom att skicka ett mail till ibt@ibtherapeutics.com.

 

november 23, 2017

Delårsrapport januari-september 2017