Nedan hittar du information och dokument relaterade till IBT AB: s bolagsstyrning.

Extra bolagsstämma 2018

8 januari 2018

EGM Protokoll med Bilagor

Pressmeddelandet Extra bolagsstämma 2018

 

Årsstämma 2017

4 maj 207

IBT Protokoll

Pressmeddelandet Årsstämma 2017

IBT kallelse till Årsstämman

Valberednings motivering

Fullmaktsformular Årsstämman

Förslag till bemyndigande Punkt 16

Fullständigt förslag till optionsprogram punkt 17

Bilaga A Punkt 17

 

Kontakt: info@ibtherapeutics.com

 

Valberedning inför årsstämman

Valberedningen för Infant Bacterial Therapeutics AB grundades genom styrelsens beslut och består av ordföranden för Infant Bacterial Therapeutics AB, Peter Rothschild, tillsammans med Per-Erik Andersson, som företräder Annwall & Rothschild Investments AB, bolagets största aktieägare, Sebastian Jahreskog, bolagets näst största aktieägare, och Jannis Kitsakis, som representerar bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP-Fonden.

 

Tre medlemmar i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

 

Valberedningen ska utarbeta rekommendationer för följande frågor som ska läggas fram inför årsstämman 2017 för beslut:

–   utnämning av årsstämmans ordförande

–   val av styrelse

–   val av styrelseordförande

–   val av revisorer

–   arvoden till styrelsens ledamöter

–   arvode till revisorerna

–   valberedningens utnämning före årsstämman 2018

Kontakt: Per-Erik Andersson 

 

Bolagsordning

IBT – Bolagsordning

 

Bolagsstyrning Rapport

IBT – Bolagsstyrningsrapport 2017