2018

Delårsrapport Q1 januari 1 – mars 31 2018
Delårsrapport Q2 januari 1 – juni 30 2018

2017

Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 2017 
Delårsrapport Q3 januari 1 – september 30 2017  
Delårsrapport Q2 januari 1 – juni 30 2017
Delårsrapport Q1 januari 1 – mars 31 2017 

2016

Årsredovisning 2016 
Bokslutkommuniké 2016 
Delårsrapport januari 1 – juni 2016 

2015

Årsredovisning 2015 

2014

Årsredovisning 2014 

2013

Årsredovisning 2013