För information relaterad till Investor relations vänligen kontakta:

Staffan Strömberg, VD

Mobile: +46 (0)8 410 145 55
Email: info@ibtherapeutics.com