Ägarstruktur per den 28 september 2018. De 10 största aktieägarna.
Namn A-aktier B-aktier Aktiekapital % Röster % 
ANNWALL & ROTHSCHILD INVESTMENTS AB  377 736  410 478  7,02  28,63
ÖHMAN BANK S.A.  –  1 058 481  9,43  7,24
FJÄRDE AP FONDEN  –  852 716  7,60  5,83
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY  –  657 597  5,86  4,50
TREDJE AP-FONDEN  –  510 000  4,54  3,49
AMF AKTIEFOND SMABOLAG  –  501 585  4,47  3,43
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., W8IMY  –  342 373  3,05  2,34
SWEDBANK ROBUR MICROCAP  –  340 694  3,03  2,33
SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK BTI  –  320 000  2,85  2,19
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION  –  284 115  2,53  1,94
Summa 10 största ägare  377 736  5 278 039  50,38  61,92
Övriga aktieägare  –  5 570 409  49,62  38,08
Totalt antal aktier och röster  377 736  10 848 448  100,00  100,00

Källa: Euroclear Sweden AB