IBTs ägarstruktur per den 29 december 2017. De 10 största aktieägarna.
Aktieägare Antal aktier-Klass A Antal aktier-Klass B Aktiekapital % Röster %
ANNWALL & ROTHSCHILD INVESTMENTS AB 222 198 241 458 7.02 28.63
ÖHMAN BANK S.A. 0 669 580 10.14 7.78
SWEDBANK ROBUR MICROCAP 0 388 644 5.89 4.52
FJÄRDE AP FONDEN 0 305 259 4.62 3.55
TREDJE AP FONDEN 0 300 000 4.54 3.49
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 0 295 050 4.47 3.43
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0  183 961  2.79  2.14
SEB S.A. CLIENT ASSETS UCITS 0  170 000  2.57  1.98
DANGOOR, DAVID 0 155 673 2.36 1.81
CBNY-NORGES BANK 0 156 000 2.36 1.81
Totalt 10 största aktieägare 222 198 2 865 625 46.76% 59.14%
Övriga 0 3 515 815 53.24% 40.86%
Summa 222 198 6 381 440 100% 100%

Källa: Euroclear Sweden AB