IBTs ägarstruktur per den 29 mars 2018. De 10 största aktieägarna.

 

 

Källa: Euroclear Sweden AB