IBTs ägarstruktur per den 29 juni 2018. De 10 största aktieägarna.

Källa: Euroclear Sweden AB