IBTs ägarstruktur per den 29 september 2017. De 10 största aktieägarna.
Aktieägare Antal aktier-Klass A Antal aktier-Klass B Aktiekapital Procentuell andel
ANNWALL & ROTHSCHILD INVESTMENTS AB 222 198 241 458 8.42 32.83
ÖHMAN BANK S.A. 0 669 580 12.17 8.92
FJÄRDE AP FONDEN 0 305 259 5.55 4.07
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 0 295 050 5.36 3.93
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 0 229 777 4.18 3.06
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 184 656 3.36 2.46
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 0  165 930  3.01  2.21
CBNY-NORGES BANK 0  156 000  2.83  2.05
LUXEMBOURG AIF CLIENTS ACCOUNT 0 153 965 2.80 2.05
BNYMSANV RE BNYMTD RE CF RUFFER 0 150 000 2.73 2.00
Totalt 10 största aktieägare 222 198 2 551 675 50.41% 63.61%
Övriga 0 2 729 765 49.59% 36.39%
Summa 222 198 5 281 440 100% 100%

Källa: Euroclear Sweden AB