Prospekt avseende Infant Bacterial Therapeutics företrädesemission offentliggjort
För att få tillgång till pressmeddelandet, läs följande friskrivningar här.
January 10, 2018
Extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
På extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (”IBT”) den 8 januari 2018 beslöts bland annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 23 november 2017 samt...
January 8, 2018
Infant Bacterial Therapeutics presenterar data från sin säkerhets- och toleransstudie i för tidigt födda barn
Infant Bacterial Therapeutics och studieledaren Dr. Josef Neu presenterade idag data från sin säkerhets- och toleransstudie på för tidigt födda barn på pågående Hot Topics in Neonatology...
December 11, 2017
Kallelse till extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018 kl. 10.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,...
November 24, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017
VD kommenterar ”Den 11 september rapporterade IBT resultat från sin genomförda säkerhets- och toleransstudie av IBP-9414. Säkerhets- och toleransprofilerna i de aktiva grupperna...
November 23, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2018 tillsatt
Årsstämman 2017 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse...
November 8, 2017
Den Europeiska Läkemedelsmyndigheten ger klartecken för IBT:s pediatriska kliniska prövningsprogram för dess ledande produkt
Det Europeiska Läkemedelsmyndighetens (EMA) pediatriska kommitté (PDCO) har gett klartecken för IBT:s föreslagna “pediatriska prövningsprogram” för IBP-9414 för förebyggande av...
September 28, 2017
Infant Bacterial Therapeutics rapporterar att ”top line” data visar en liknande säkerhets- och toleranssprofil i den aktiva gruppen och placebogruppen.
Infant Bacterial Therapeutics och studieledaren Dr Josef Neu har gjort en inledande utvärdering av “top line”-data i den fas II “multicenter, randomiserade, dubbelblinda,...
September 11, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
VD kommenterar   “Vi befinner oss nu i slutförandet av fas II-studien (NCT02472769) och arbetar samtidigt med förberedelserna inför en efterföljande klinisk fas III-studie....
August 28, 2017
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 4 maj, 2017 beslöts bland annat följande:   -   fastställande av årsredovisningen -   beviljad...
May 4, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
VD kommenterar “IBTs verksamhet kommer under innevarande år att vara fokuserat på slutförandet av fas ll-studien och planering inför en efterföljande klinisk fas lll-studie. Som...
May 4, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Årsredovisning 2016 har publicerats
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Årsredovisning har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com.   Årsredovisningen kan även...
April 6, 2017
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.   Rätt att...
April 5, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) har godkänts för listning på segmentet Nasdaq First North Premier
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) som idag handlas på Nasdaq First North har ansökt om och godkänts för listning på segmentet Nasdaq First North Premier. För bolag...
March 10, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
VD kommenterar “I juni månad rekryterades och doserades de första patienterna i IBTs kliniska studie IBP-9414 i USA. Den sista patienten rekryterades den 23 januari 2017 och slutliga...
February 14, 2017
Sista patienten rekryterad i IBT:s fas 2 studie
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) meddelar att det sista för tidigt födda spädbarnet nu har inkluderats och att rekryteringen i fas 2 studien därmed är...
January 24, 2017