Infant Bacterial Therapeutics ABs serie B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier sedan den 14 mars 2017.

Antalet aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB uppgår till 377 736 A-aktier med 10 rösträtter per aktier och 10 848 448 B-aktier med en rösträtt per aktie, totalt 11 226 184 aktier.

 

Handelsinformation

Kortnamn på Nasdaq First North Premier: IBT B

ISIN-kod B-aktie: SE0008015259

Aktierna är registrerade av Euroclear Sweden AB. Klicka här för aktuell aktieinformation från Nasdaq OMX Stockholm.

 

Analytiker

Analytiker som följer IBT

SEB, Richard Koch

 

Certified Adviser

Erik Penser Bankaktiebolag

Biblioteksgatan 9 Box 7405

103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 463 80 00