NEC är en av de vanligare dödsorsakerna bland för tidigt födda barn. Den genomsnittliga dödligheten för drabbade spädbarn är 20 till 30 procent där en lägre födelsevikt medför högre risk för dödlighet. NEC är en förvärvad inflammatorisk sjukdom som drabbar nyföddas tarmsystem och som resulterar i vävnadsdöd i delar av tarmen. Sjukdomen är allvarlig och kan leda till döden.

Varje år dör cirka 3 700 spädbarn i Europa och 1 500 spädbarn i USA av NEC. NEC har ett oförutsägbart, spontant och akut utbrott, och det saknas annan behandling än omfattande kirurgi. De långsiktiga kliniska komplikationerna för spädbarn som överlever NEC varierar, men till dessa hör kort tarm-syndrom, parenteral näringsassocierad kolestas, förlängd vistelse på neonatal vårdavdelning, onormal tillväxt och utvecklingsrelaterade neurologiska funktionsnedsättningar, däribland cerebral pares, kognitiv störning samt nedsatt syn och hörsel.

Det finns ingen definitiv behandling av NEC. Cirka 20 till 40 procent av NEC-patienterna behöver opereras. Ingen av de behandlingar mot NEC som är tillgängliga idag förändrar de underliggande riskfaktorerna för sjukdomen. Således är de förebyggande strategierna för NEC viktiga och behovet brådskande. Hittills har dock ingen sådan strategi varit framgångsrik eller anammats som standardbehandling och därför finns det fortfarande ett stort medicinskt behov av förebyggande behandling mot NEC.

Infant Bacterial Therapeutics avser att utveckla en levande bakteriebehandling IBP-9414 för att förebygga NEC i för tidigt födda barn i enlighet med alla tillämpliga läkemedelsregelverk.

 

Läs mer om vårt ledande projekt IBP-9414 läkemedelskandidat för förebyggande av NEC hos för tidigt födda barn här

 

NEC-Key-pts