Peter Rothschild

Peter Rothschild

Född 1950. Styrelseordförande sedan 2011.


Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseordförande i TriPac AB, TwoPac Aktiebolag, TwoPac Machine AB, Looft Industries AB, CapAble AB, TwoPac Laboratories AB, MetaboGen AB, Atina Enterprises AB, Nefor Holding AB och Voranco Holding AB. Styrelseledamot i Annwall & Rothschild Investments AB och Institutionen för Biologi och Bioteknik vid Chalmers och grundare av och koncernchef BioGaia-koncernen.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
VD för BioGaia. Styrelseledamot i Moberg Pharma AB.

Aktieägande i Bolaget
222 198 aktier av serie A och 241 458 aktier av serie B genom Annwall & Rothschild Investments AB, ett bolag som ägs tillsammans med Jan Annwall.

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning eller i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Jan Annwall

Jan Annwall

Född 1950. Valdes in i styrelsen för IBT 2014.


Utbildning
Examen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseledamot och VD i Annwall & Rothschild Investments AB och Konglomeratet AB. Styrelsesuppleant i Looft Industries AB. Grundare av och styrelseledamot i BioGaia.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Styrelseledamot i TwoPac Aktiebolag, TwoPac Machine AB, TwoPac Laboratories AB, TriPac AB och CapAble AB. Vice VD och ekonomidirektör för BioGaia.

Aktieägande i Bolaget
222 198 aktier av serie A och 241 458 aktier av serie B genom Annwall & Rothschild Investments AB, ett bolag som ägs tillsammans med Peter Rothschild.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Anders Ekblom

Anders Ekblom

Född 1954. Valdes in i styrelsen för IBT 2014.


Utbildning
Legitimerad läkare och tandläkare, specialist i Anestesi och Intensivvård, Medicine doktor och docent i fysiologi vid Karolinska institutet.

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseordförande för Karolinska universitetssjukhuset och TFS International AB. Styrelseledamot i svenska Vetenskapsrådet, Mereo Biopharma Ltd., Medivir Aktiebolag, AnaMar AB, SwedenBIO Service AB, RSPR Pharma AB, Viscogel AB och NxtScience AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Styrelseledamot och VD för AstraZeneca AB och styrelse ordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant för ett antal dotterbolag till AstraZeneca AB. Styrelseledamot för Albireo AB.

Aktieägande i Bolaget
27 519 aktier av serie B genom det helägda bolaget NxtScience AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Margareta Hagman

Margareta Hagman

Född 1966. Valdes in i styrelsen för IBT 2015.


Utbildning
Civilekonom, Örebro universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseledamot för TwoPac Machine AB, TwoPac Laboratories AB och CapAble AB, styrelsesuppleant för TwoPac Aktiebolag, TriPac AB och Annwall & Rothschild Investments AB och vice VD för BioGaia.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Inga.

Aktieinnehav i Bolaget
2100 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Anthon Jahreshog

Anthon Jahreshog

Född 1980. Valdes in i styrelsen för IBT 2017.


Utbildning
Anthon Jahreskog har civilekonomutbildning och erhöll sin magisterexamen i finansiell management vid University of Cape Town.
Övriga nuvarande befattningar
Anthon är verksam som affärsstrateg och rådgivare inom olika branscher.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Fram till juli 2015 Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Flerårig erfarenhet av den internationella finansmarknaden och hans kärnkompetenser ligger inom finans, strategisk affärsplanering, kostnadseffektivisering och analys.

Aktieinnehav i bolaget
Inga.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Eva Idén

Eva Idén

Född 1966. Valdes in i styrelsen för IBT 2017.


Utbildning
Eva Idén är civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar
Eva är verksam som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling och inom ramen för den verksamheten ägare av Better & Beyond AB och partner i Inflecto AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Eva har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Astra och AstraZeneca.

Aktieinnehav i bolaget
30 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.