Peter Rothschild

Peter Rothschild

Styrelseordförande sedan 2011. Född 1950.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseordförande i BioGaia AB, TriPac AB, TwoPac Aktiebolag, TwoPac Machine AB, Looft Industries AB, CapAble AB, TwoPac Laboratories AB, MetaboGen AB, Atina Enterprises AB, Nefor Holding AB och Voranco Holding AB. Styrelseledamot i Annwall & Rothschild Investments AB och Institutionen för Biologi och Bioteknik vid Chalmers.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
VD och koncernchef för BioGaia. Styrelseledamot i Moberg Pharma AB.

Aktieägande i bolaget: 377 736 aktier av serie A och 410 478 aktier av serie B genom Annwall & Rothschild Investments AB, ett bolag som ägs tillsammans med Jan Annwall.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning eller i förhållande till bolagets större aktieägare.
Margareta Hagman

Margareta Hagman

Valdes in i styrelsen för IBT 2015. Född 1966.

Utbildning
Civilekonom, Örebro universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseledamot för TwoPac Machine AB, TwoPac Laboratories AB och CapAble AB, styrelsesuppleant för TwoPac Aktiebolag, och TriPac AB samt vice VD för BioGaia.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Styrelseledamot i Annwall & Rothschild Investments AB

Aktieinnehav i bolaget: 3570 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Anthon Jahreskog

Anthon Jahreskog

Valdes in i styrelsen för IBT 2017. Född 1980.

Utbildning
Anthon Jahreskog har civilekonomutbildning och erhöll sin magisterexamen i finansiell management vid University of Cape Town.
Övriga nuvarande befattningar
Anthon är verksam som affärsstrateg och rådgivare inom olika branscher.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Fram till juli 2015 Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Flerårig erfarenhet av den internationella finansmarknaden och hans kärnkompetenser ligger inom finans, strategisk affärsplanering, kostnadseffektivisering och analys.

Aktieinnehav i bolaget: Inga.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare.
Eva Idén

Eva Idén

Valdes in i styrelsen för IBT 2017. Född 1966.

Utbildning
Eva Idén är civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar
Eva är verksam som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling och inom ramen för den verksamheten ägare av Better & Beyond AB och partner i Inflecto AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Eva har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Astra och AstraZeneca.

Aktieinnehav i bolaget: 51 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Lilian Henningson Wikström

Lilian Henningson Wikström

VALDES IN I STYRELSEN FÖR IBT 2018. Född 1961

Utbildning
Lilian har en Master i Science från Åbo Akademi samt är Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet.

Övriga nuvarande befattningar
Hon är sedan 2010 verkställande direktör på Karolinska Institutet Innovations AB i Solna.
Lilian Henningson Wikström har förutom att ha varit doktorand på bland annat Ludwig Institute for Cancer Research i Stockholm varit verksam inom läkemedelsindustrin där hon bland annat varit forskningschef på NeuroNova AB.

Aktieinnehav i bolaget: Inga

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Kristina Sjöblom Nygren

Kristina Sjöblom Nygren

VALDES IN I STYRELSEN FÖR IBT 2018. Född 1961

Utbildning
Kristina har en Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet samt är licenserad läkare.

Övriga nuvarande befattningar
Hon är sedan 2017 Chief Medical Officer, Head of Development på Santhera Pharmaceuticals i Basel. Kristina Sjöblom Nygren har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat varit Head of Clinical Development på SOBI.

Aktieinnehav i bolaget: Inga

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.