Ledningen

Staffan Strömberg, Ph.D.

Staffan Strömberg, Ph.D.

Verkställande direktör sedan 2013. Född 1967.

Masterexamen i kemiteknik och doktorsexamen i organisk kemi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Staffan Strömberg har mer än 20 års erfarenhet i läkemedelsindustrin. Vid sidan av uppdrag på Billerud Tenova Bioplastics och vid Läkemedelsverket har han varit vice VD för NIcOx France, haft ett antal projektledaruppdrag på AstraZeneca och varit chef för forskning och utveckling på Swedish Orphan.Styrelseledamot i Eteboxagu AB och BioGaia Pharma AB.

Tidigare VD för Billerud Tenova Bioplastics AB och chef för enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

Aktieinnehav i bolaget: 76 728 aktier av serie B och 70 000 teckningsoptioner samt 45 864 aktier av serie B via det helägda bolaget Eteboxagu AB.
Eamonn Connolly, Ph.D.

Eamonn Connolly, Ph.D.

Chef för forskning och utveckling sedan 2013. Född 1957.

Doktorand i Filosofi (Ph.D.), University of Manchester Institute of Science and Technology och B.sc. (Hons) Biochemistry, First class, University of Manchester.

Eamonn Connolly har mer än 25 års erfarenhet av läkemedels- och bioteknikindustrin från sina tidigare befattningar i bolag som BioGaia, Fresenius Kabi och Pharmacia & Upjohn.

Tidigare Styrelseledamot i IBT.

Aktieinnehav i bolaget: 56 864 aktier av serie B och 50 000 teckningsoptioner.
Daniel Mackey

Daniel Mackey

Ekonomidirektör sedan 2017. Född 1974.

Civilekonom, State University of New York, Plattsburgh i New York.

Daniel har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi från amerikanska och internationella bolag såsom Investors Bank & Trust Co, Nordea Investment Management AB och Nordea Bank AB.

Aktieinnehav i bolaget: 6 312 aktier av serie B och 50 000 teckningsoptioner.
Anders Kronström, M.Sc., M.B.A.

Anders Kronström, M.Sc., M.B.A.

Chief Operating Officer sedan 2018. Född 1967.

Anders Kronström har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hans erfarenhet spänner över alla stadier av läkemedelsutveckling i olika sjukdomssegment. Under sin karriär på AstraZeneca har han haft ledande befattningar inom projektledning och affärsutveckling. Anders har under senare år jobbat som VD för Biosergen AS, ett norskt bioteknikföretag.

Aktieägande i Bolaget: 170 B-aktier.

Laget

Agneta Heierson, Ph.D.

Agneta Heierson, Ph.D.

Vice President Clinical Development

Agneta har över 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Senast har hon varit Global Vice President, FoU Supply Chain på AstraZeneca. Hennes omfattande erfarenhet innefattar att leda både globala, tvärfunktionella läkemedelsutvecklingsprojekt över alla utvecklingsfaser inom olika terapeutiska områden, samt ledande kliniska och farmaceutiska utvecklingsorganisationer.
Professor Jonas Rastad, MD, Ph.D.

Professor Jonas Rastad, MD, Ph.D.

Chief Medical Officer

Jonas har 20 års erfarenhet av akademisk kirurgi och har publicerat 250 artiklar i peer review-tidskrifter. Han har haft flera ledande roller i AstraZeneca i Sverige, Japan, Storbritannien och USA. Han har dessutom 13 års erfarenhet av ledande offentliga ledarroller, bland annat chef för länssjukhus i Kalmar, Västerbottens länsråd och VD för Region Skåne.
Michael Owens, B.S.B.A.

Michael Owens, B.S.B.A.

Financial Controller

Michael har en bakgrund som revisor hos Arthur Andersen & Co. och Ernst & Young AB. Han har ställt sig som CFO hos Vitamex AB och som finansiell chef vid Karolinska Development AB. Michael har 30+ års erfarenhet av finansiering, varav två decennier i näringstillskott och tidigt skede Life Science-industrier.
Jonas Häggström, Ph.D.

Jonas Häggström, Ph.D.

Expert statistiker

Han har doktorsexamen i statistik och har nästan 20 års erfarenhet som statistiker inom läkemedelsindustrin, däribland AstraZeneca och Genentech. Jonas tog också en roll som expertutvärderare för Europeiska kommissionen. Han arbetar också för närvarande som en expertstatistikkonsult vid Bill och Melinda Gates Foundation.
Paul Alhadeff, B.Sc.

Paul Alhadeff, B.Sc.

Pharmaceutical Development and Manufacturing

Paul har mer än två decennier erfarenhet av läkemedelsutveckling som startade vid Kabi Vitrum 1989. Under sin karriär på AstraZeneca har han arbetat för att få flera nya läkemedel till marknaden, bland annat Oxeeze Turbohaler och Symbicort.
Leif Gallo, LL.M.

Leif Gallo, LL.M.

General Counsel

Leif har stor erfarenhet inom läkemedelsindustrin som internrådgivare med globalt och ledningsansvar (AstraZeneca, Orexo).
Crescent Yingyue Liao, M.Sc.

Crescent Yingyue Liao, M.Sc.

Affärsanalytiker

Crescent innehar en kandidatexamen i biokemi och en magisterexamen inom bioentreprenörskap.
Patrick Beke, M.Sc.

Patrick Beke, M.Sc.

Projektledare

Patrick har utbildning i biomedicinsk vetenskap och onkologi. Han har erfarenhet av akademisk forskning och ledarskapserfarenhet inom primärvård.