Infant Bacterial Therapeutics mest avancerade kliniska program är IBP-9414-projektet som utvecklar en preventiv behandling mot nekrotiserande enterocolit (NEC)

 

–   Fas II-säkerhets- och tolerabilitetsstudien hos för tidigt födda barn började år 2016

–   De aktiva bakterierna som används i IBP-9414 är kända för att vara antiinflammatoriska, anti-patogena och fördelaktiga för tarmmotilitet

–   IBP-9414 innehåller en samutvecklad humanbakteriell stam som härrör från human bröstmjölk

–   IBP-9414 formuleras med nära överväganden om ålderstillämplighet hos den utsatta målpopulationen av för tidigt födda spädbarn

–   IBP-9414 har beviljats Orphan Drug Designation för förebyggande av NEC av FDA och av EU-kommissionen

–   IBP-9414 har beviljats Rare Pediatric Disease Designation för förebyggande av NEC

 

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov, gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn.