Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB
May 15, 2018

På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 15 maj, 2018 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av årsredovisningen
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 • att ingen utdelning lämnas
 • omval av styrelseledamöterna Peter Rothschild, Anders Ekblom, Eva Idén, Anthon Jahreskog och Margareta Hagman.
 • Val av Lilian Henningson Wikström och Kristina Sjöblom Nygren som nya styrelseledamöter
  • Lilian Henningson Wikström, född 1961, har en Master i Science från Åbo Akademi samt är Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet. Hon är sedan 2010 verkställande direktör på Karolinska Institutet Innovations AB i Solna. Lilian Henningson Wikström har förutom att ha varit doktorand på bland annat Ludwig Institute for Cancer Research i Stockholm varit verksam inom läkemedelsindustrin där hon bland annat varit forskningschef på NeuroNova AB.  Lilian Henningson Wikström äger inga aktier i IBT.
  • Kristina Sjöblom Nygren, född 1961, har en Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet samt är licenserad läkare. Hon är sedan 2017 Chief Medical Officer, Head of Development på Santhera Pharmaceuticals i Basel. Kristina Sjöblom Nygren har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat varit Head of Clinical Development på SOBI. Kristina Sjöblom Nygren äger inga aktier i IBT.
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att arvode till ska utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor samt en extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter med 100 000 kronor vardera.
 • att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag
 • om styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med produkt i klinisk förskningsfas vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av NEC hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. IBT driver även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Bilaga