Artikel baserad på Infant Bacterial Therapeutics “Connection Study” publicerad i British Journal of Gastroenterology visar att en dags minskning av tiden till “Sustained Feeding Tolerance (SFT)” korrelerar med klinisk meningsfulla resultat
November 1, 2022

Infant Bacterial Therapeutics (IBT) "Connection Study" består av två oberoende primära endpoints, förekomsten av NEC och tiden tills man når SFT.

SFT ett sammansatt effektmått definierat som den första dagen för att tolerera daglig enteral föda på minst 120 ml/kg kroppsvikt utan användning av parenteral näring och med minst 10 g/kg i genomsnittlig daglig kroppsvikts ökning, som bör bibehållas under en längre tidsperiod.

En blindad utvärdering av IBT:s “Connection Study” visar att även en dags minskning av tiden till SFT korrelerar med flera kliniskt meningsfulla resultat, inklusive en

  • 7,65 % minskning av bekräftad nekrotiserande kolit (NEC) händelser
  • 6,71 % minskning av sepsis
  • 2,75 % minskning av bronkopulmonell dysplasi (BPD)
  • 5,85 minskning i dagar med antibiotikaanvändning

Denna blinda utvärdering av spädbarn med extremt låg födelsevikt introducerar en strikt definition av SFT och understryker den kliniska relevansen av en dags förändring av tiden till SFT hos för tidigt födda barn.

"IBT är banbrytande när det gäller utveckling av probiotiska läkemedel med målet att förebygga livshotande spädbarns sjukdomar. Vi är mycket glada över att se att data från vår studie korrelerar med fördelar vid allvarliga och ibland dödliga spädbarns tillstånd.” Jag vill understryka att detta är riktigt intressant och lovande data som validerar vår studiedesign. Med tanke på att detta är en blindad utvärdering är den inte avsedd att och kan inte ge information om effekten av vårt studieläkemedel”. säger Staffan Strömberg, vd för IBT.

För hela artikeln, se: https://britishjournalofgastroenterology.com/wp-content/uploads/2022/04/BJG-132.pdf

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklings fas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 som syftar till att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 (0)76 621 0918
E-post: info@ibtherapeutics.com
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com