Grönt ljus från oberoende säkerhetskommitté att fortsätta pågående Fas II-studie
November 21, 2016
Den 18 november utfördes den andra och sista planerade utvärderingen av en oberoende säkerhetskommitté (Data Safety Monitoring Board) i IBTs pågående kliniska Fas II-studie. Slutsatsen från säkerhetskommittén är att inga invändningar finns mot högre dosering i den sista kohorten, som kommer att doseras med den högsta dosen av IBTs läkemedelskandidat IBP-9414.

– Vi är mycket nöjda med att vi nu har 90 av 120 för tidigt födda barn rekryterade och att studien fortlöper enligt plan. Detta är ytterligare en viktig milstolpe i utvecklingen av ett nytt läkemedel för denna mycket känsliga patientgrupp, säger Staffan Strömberg VD IBT.

Fas ll-studien är en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie och utförs med parallella grupper med ökande dosering, vars syfte är att undersöka säkerheten och toleransen av IBP-9414 vid administration till för tidigt födda barn. Denna multicenterstudie utförs på ett antal neonatala intensivvårdsavdelningar i USA och kommer att omfatta totalt 120 för tidigt födda barn.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD, telefon: +46 8 410 145 55

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com