IBT fortsätter rekrytera för tidigt födda barn till The Connection Study efter planerad säkerhetsanalys
June 21, 2023

I enlighet med studieprotokollet har den oberoende Data Monitoring Committee (DMC) utfört den sista planerade säkerhetsanalysen av Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) läkemedelskandidat IBP-9414. Analysen baseras på data från 1403 barn i den pågående fas III studien. 

Rekommendationen från DMC är att rekryteringen kan fortsätta i enlighet med det godkända studieprotokollet. Studien påbörjades i juli 2019 och pågår i USA, Bulgarien, Frankrike, Ungern, Israel, Polen, Rumänien, Serbien, Spanien och Storbritannien. 

“Vi har gjort betydande framsteg och befinner oss nu i slutfasen av vår omfattande fas III studie, i vilken vi hittills inkluderat fler än 1650 av de planerade 2158 för tidigt födda barnen. Baserat på den enormt stora insamlade datamängden har DMC utfört den sista planerade säkerhetsgenomgången, och det är mycket glädjande att vi har fått klartecken att fortsätta enligt plan”, säger vd Staffan Strömberg.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

IBT är ett läkemedelsbolag vars syfte är att utveckla och marknadsföra läkemedel mot sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn eller orsakas av antibiotikaresistenta bakterier.

IBT:s huvudfokus är läkemedelskandidaten IBP-9414, vars utvecklingsprogram är designat för att visa på en minskad förekomst av nekrotiserande enterokolit (”NEC”) samt huruvida de för tidigt födda barnen erhåller en bättre fungerande magfunktion (“SFT”) vid behandling med IBP-9414s aktiva substans Lactobacillus reuteri, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i human bröstmjölk. IBP-9414 befinner sig för närvarande i en pågående registreringsgrundande pivotal fas III-studie och är det utvecklingsprojekt som är längst framskridet.

I portföljen finns även ytterligare läkemedelskandidater, IBP-1016, IBP-1118 samt IBP-1122. IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en livshotande och sällsynt skada där barnet föds med ett utanförliggande tarmpaket. IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), en en av de främsta orsakerna till blindhet hos för tidigt födda barn, samt IBP-1122 för att eliminera vankomycinresistenta enterokocker (VRE), som orsakar antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner.

Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm

info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2023, klockan 08:50 CET.