IBT förvärvar probiotisk läkemedelsplattform som kan förebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner
January 12, 2023

På grund av företagets unika kompetens inom utveckling av probiotiska läkemedel har Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) erhållit en exklusiv global licens från Medical College of Wisconsin (MCW) till en teknologiplattform bestående av genetiskt modifierade bakterier. IBT kommer att undersöka hur man utvecklar ett probiotiskt läkemedel baserat på denna plattform för att förebygga det växande problemet med sjukhusförvärvade infektioner vilka orsakar hög sjuk- och dödlighet.

Antibiotikaresistens har ökat till farliga nivåer över hela världen, inklusive sjukhusförvärvade infektioner orsakade av vankomycinresistenta enterokocker (VRE). VRE-infektioner har blivit en allvarlig folkhälsoutmaning kopplad till komplexiteten av antibiotikaresistens, vilket resulterat i 54 000 sjukdomsfall och 5 000 dödsfall bland inlagda patienter enbart i USA. VRE-infektioner beräknas orsaka årliga sjukvårdskostnader i USA för 539 miljoner dollar.

"Vi undersöker nu om, och i så fall hur, vi kan bidra till vården av dessa patienter genom en alternativ väg för att undvika ytterligare antibiotikaresistens. Denna nya möjlighet bygger på vårt nuvarande fokus på IBP-9414, som kvarstår, och drar nytta av den ledande expertis vi etablerat de senaste 10 åren inom probiotika med farmaceutisk kvalitet. Vår förväntning är att slutföra IBP-9414-rekryteringen med befintligt kapital och utforskar samtidigt denna nya plattform med minimal finansiell exponering”, säger Staffan Strömberg, vd, IBT.

"Kombinationen av MCW:s teknologi och IBT:s expertis att utveckla bakteriebaserade terapier ger unika nya möjligheter att bekämpa sjukhusförvärvade infektioner. Detta projekt är ett exempel på MCW:s engagemang att omsätta vår kunskap till innovativ patientvård samt vår strävan mot en hälsosammare värld. Vi ser fram emot IBT:s vidareutveckling av denna bakteriella teknologi som uppfanns av Drs. Nita Salzman, Chris Kristich och Sushma Kommineni på avdelningarna för Pediatrik och Mikrobiologi & Immunologi här på MCW”, säger Ann Nattinger, MD, MPH, MACP, Associate for Research vid MCW.

För ytterligare information vänligen kontakta
Staffan Strömberg, verkställande direktör

Offentliggörande

Denna information är sådan information som IBT (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-12 10:10 CET.