IBT lägger till indikation för Gastroschisis-relaterade tarmproblem
December 14, 2016

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT"), ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel som tillfredsställer medicinska behov hos för tidigt födda barn, befinner sig i en tidig planeringsfas för att utveckla ett läkemedel för behandling av gastroschisis-relaterade tarmproblem (gastroschisis-related intestinal dysfunction, GRID) genom användningen av sin levande bakterie-teknologi baserad på Lactobacillus reuteri.

GRID är en direkt konsekvens av gastroschisis, en sällsynt, livshotande och försvagande födelsedefekt hos sent för tidigt födda barn där spädbarnet föds med ett utanförliggande tarmpaket. Spädbarn som drabbats av GRID har en betydligt högre risk för blodförgiftning och leverkolestas. GRID utgör ett område med ett betydande icke tillfredsställt medicinskt behov, där det inte finns något definitiv behandling tillgänglig. Därför är postoperativ behandling av gastroschisis till större delen inriktad på att minska den betydande sjuklighet som är förknippad med den minskade tarmrörligheten och den efterföljande intoleransen mot föda som leder till ett förlängt behov av parenteral nutrition. Det är vanligt att nyfödda som föds med gastroschisis har en förlängd sjukhusvistelse på 1 till 5 månader och därigenom utgör en betydande belastning för sjukvården.

Baserat på Lactobacillus reuteris kända anti-patogeniska och anti-inflammatoriska effekt samt påverkan på tarmrörligheten, och byggande på dess kunskap om nekrotiserande enterokolit ("NEC"), tror IBT att bakterien kommer att ha betydande fördelar vid behandlingen av GRID.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns microbiome, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. För närvarande är IBT's primära kliniska program fokuserat på att utveckla läkemedelskandidaten, IBP-9414, genom användningen av Lactobacillus reuteri för att förebygga nekrotiserande enterokolit ("NEC"), en dödlig sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. IBT är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2016 kl 09.00 CET.

PR 20161214 SVE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire