IBT publicerar årsredovisning för 2018
April 4, 2019

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida ibtherapeutics.com under avsnittet ”Investerare & Media – Finansiella rapporter” och distribueras i tryckt form till de som har beställt den. Den kan beställas från IBTs kontor via info@ibtherapeutics.com.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-­9414 för att minska förekomsten av nekroti­serande enterokolit (”NEC”) samt förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics aktier (IBT B) är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD

Daniel Mackey CFO

Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm

Telefon: +46 70 670 1226

info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.00 CET den 4 april 2019.

Bilaga