Infant Bacterial Therapeutics AB erhåller “Rare Pediatric Disease” status av FDA för läkemedelskandidat
March 31, 2016
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) meddelar att amerikanska läkemedelsverket, “Food and Drug Administration” (FDA) har tilldelat IBT “Rare Pediatric Disease” status för dess läkemedelskandidat IBP-9414, som är avsedd att förebygga nekrotiserande enterokolit hos för tidigt födda barn.

"Rare Pediatric Disease" status syftar till att uppmuntra utvecklingen av nya läkemedel och biologiska produkter som används förebyggande och för behandling av sällsynta barnsjukdomar. Eftersom IBT:s läkemedelsprojekt har fått status "Rare Pediatric Disease" kan FDA komma att tilldela IBT en "priority review voucher". En "priority review voucher" innebär att FDA bör behandla en läkemedelsansökan snabbare än normalt.

Staffan Strömberg, VD för IBT, kommenterar beslutet: "Att FDA gett vår läkemedelskandidat "Rare Pediatric Disease" status, bekräftar hur väsentlig den är för att nå vårt mål att färre barn ska drabbas av den dödliga sjukdomen nekrotiserande enterokolit samtidigt som det kan korta tiden till dess att produkten når marknaden."

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD, telefon: +46 8 410 145 55

Peter Rothschild, Ordförande, telefon: +46 8 410 145 55

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com

Om IBT:

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), ("IBT"), är ett läkemedelsbolag med säte i Stockholm som utvecklar läkemedel som ska möta behov hos för tidigt födda barn. IBT:s primära fokus är klinisk utveckling av IBP-9414, en läkemedelskandidat innehållande Lactobacillus reuteri, till förebyggande av nekrotiserande enterokolit ("NEC"), en dödlig sjukdom som kan drabba för tidigt födda barn. IBT är noterat på NASDAQ First North.

www.ibtherapeutics.com