Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) har godkänts för listning på segmentet Nasdaq First North Premier
March 10, 2017

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") som idag handlas på Nasdaq First North har ansökt om och godkänts för listning på segmentet Nasdaq First North Premier. För bolag listade på Premier-segmentet tillämpas i stor utsträckning samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket innebär att IBT framöver kommer att följa ett mer långtgående regelverk. Vidare finns det på Premier-segmentet en rekommendation om att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning vilken IBT från och med mars 2017 avser att tillämpa fullt ut.
   
Första dag för handel på Nasdaq First North Premier är 14 mars 2017. IBTs aktier kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare.

"Listningen på Nasdaq First North Premier är ett naturligt steg mot Nasdaq Stockholms huvudlista", säger VD Staffan Strömberg

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD, telefon: +46 8 410 145 55

Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com

Om IBT:
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns microbiome, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris mekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.
FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat "Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som IBT AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq First North.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.00 CET den 10 mars 2017.

PR 20170310 FN Premier SVE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire