Infant Bacterial Therapeutics AB sluter sitt första distributionsavtal
March 5, 2019

Infant Bacterial Therapeutics AB har idag gjort sitt första distributionsavtal för sin produkt IBP-9414 med Megapharm Ltd. avseende den israeliska marknaden och den palestinska myndighetens territorium. Avtalet ger Megapharm exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja produkten om och när den får marknadsgodkännande efter den avgörande kliniska fas III-prövningen som förväntas starta under innevarande halvår.  Megapharm kommer att hantera registreringsarbetet, prisförhandlingar samt hantera marknadsföring och alla praktikaliteter som distribution av ett läkemedel medför.

IBT har valt att sluta ett distributionsavtal, och inte ett licensavtal med betydande betalningar i förväg, för att på så sätt erhålla en större andel av framtida försäljningsintäkter. IBT’s andel kommer att efter en inledande kortare period utgöra 70% av dessa intäkter.

Då den israeliska sjukvården erbjuder en avancerad vård även av förtidigt födda barn planerar IBT att öppna kliniska prövningscenter för den avgörande fas III-prövningen i landet. M deltar redan i detta arbete eftersom det är väsentligt för att engagera ”key opinion leaders” i marknadsföringen av produkten.

”Vi är mycket nöjda med att ha gjort detta första distributionsavtal med Megapharm. Ett framgångsrikt företag med mer än 25 års erfarenhet av distribution och försäljning av importerade läkemedel. Dessutom ger avtalet oss en betydande andel av försäljningsintäkterna från denna marknad, istället för traditionsenliga låga royalties och ansenliga förskottsbetalningar. Denna typ av avtal bör kunna ge aktieägarna en väsentligt högre avkastning på det investerade kapitalet.” säger IBT’s vd Staffan Strömberg.

”Vi ställer stora förhoppningar till denna produkt som vi tror kommer att möta ett avsevärt otillfredsställt medicinskt behov för förtidigt födda barn. Det finns ett klart behov av ett godkänt läkemedel för denna oerhört känsliga patientgrupp och vi tror därför, även om den israeliska marknaden är begränsad i sin storlek, att vi kan generera betydande värden genom vår effektiva försäljningsorganisation”, säger Megapharms vd, Miron Drucker.

Om Megapharm Ltd.
Megapharm Ltd grundades 1989 och är ett ledande privata biotech marknadsbolaget i Israel i läkemedels- och hälsovårdsbranschen.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (NEC) en allvarlig och ofta dödlig sjukdom hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller den aktiva substansen Lactobacillus reuteri, vilken är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några preventiva eller tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics aktier (IBT B) är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.10 CET den 5 mars 2019.

Bilaga