Infant Bacterial Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad
August 30, 2018

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Infant Bacterial Therapeutics AB:s (”IBT” eller ”Bolaget”) B-aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (IBT B) och ISIN-kod (SE0008015259). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet. Aktieägare i IBT behöver inte vidta några åtgärder i samband med avnoteringen från Nasdaq First North Premier eller noteringen på Nasdaq Stockholm.

Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till 7 september 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till 10 september 2018.

IBT har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Prospektet avses att offentliggöras i god tid före första dag för handel på huvudmarknaden.

”Att IBT aktier nu tas upp för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är ett steg i vår utveckling av bolaget. Vi har sedan starten av bolaget haft siktet inställt mot huvudlistan och det är klart att det kan ses som en validering av hur vi förvaltar IBT,” säger Staffan Strömberg vd IBT.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med produkt i klinisk forskningsfas vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (NEC) hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.
www.ibtherapeutics.com

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Bilaga