Infant Bacterial Therapeutics offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm
September 4, 2018

Den 30 augusti 2018 meddelade Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT" eller "Bolaget") att Nasdaq Stockholms bolagskommittée godkände ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier i serie B för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Prospektet som har förberetts i samband med listbytet finns nu tillgängligt på IBTs webbplats, www.ibtherapeutics.com/sv/investerare/shares/, och kan även beställas via telefon 08-410 145 55.

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm (Mid Cap) är den 10 september 2018. Sista handelsdag på Nasdaq First North Premier är den 7 september 2018. Aktieägare i Bolaget kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med produkt i klinisk forskningsfas vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (NEC) hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

 

Bilaga