Infant Bacterial Therapeutics publicerar Årsredovisning för 2021 i XHTML format
January 27, 2023

Den 31 mars 2022 publicerade IBT sin årsredovsning för 2021. Filformatet som då användes var PDF. Idag publicerar IBT samma rapport i XHTML format. Innehållet i rapporten har inte ändrats.

se länk
https://ibtherapeutics.com/sv/investerare/financial-rapporter/

För mer information kontakta

Staffan Strömberg, VD

Maria Ekdahl, CFO