Infant Bacterial Therapeutics rekryterar första patienten i klinisk fas 2-studie
June 7, 2016
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) meddelar att det första för tidigt födda barnet har rekryterats och doserats i bolagets kliniska fas 2-studie. Studien är en multicenter,  randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad studie och utförs med parallella grupper med ökande dosering, med syfte att undersöka säkerheten och tolerans av IBP-9414 vid administration till för tidigt födda barn.

Studien är den första kliniska studien för utvecklingen av läkemedlet IBP-9414 vars syfte är att förebygga den i många fall dödliga sjukdomen nekrotiserande enterokolit som drabbar för tidigt födda barn. Denna multicenterstudie utförs på ett antal neonatala intensivvårdsavdelningar i USA och omfattar totalt 120 för tidigt födda barn.

Ytterligare information om studien finns på ClinicalTrials.gov (ClinicalTrials.gov identifier: NCT02472769).

Staffan Strömberg, VD för IBT, kommenterar händelsen, "Vi är otroligt glada att studien kommit igång och att det första barnet är inkluderat. Det här utgör en viktig milstolpe i vår utveckling av ett nytt läkemedel som kan rädda liv."

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD, telefon: +46 8 410 145 55

Peter Rothschild, Ordförande, telefon: +46 8 410 145 55

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm, Sverige

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com