Infant Bacterial Therapeutics tillkännager idag att ett nytt patent har godkänts i Mexiko.
September 10, 2021

Infant Bacterial Therapeutics tillkännager idag att ett nytt patent har godkänts i Mexiko.

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) meddelar idag att Patentverket i Mexiko beslutat utfärda ett godkännande för patentet: “A method of activating lactic acid bacteria”, vilket omfattar formuleringar av Lactobacillus reuteri inklusive IBP-9414. IBP-9414 är den läkemedelskandidat som IBT utvecklar i fas III. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag-och tarmutveckling hos för tidigt födda barn.

Uppfinningen omfattar ett unikt sätt att aktivera den frystorkade bakterien och flera motsvarande patentansökningar är under pågående behandling i viktiga framtida marknader, inklusive USA och EU. Patentet styrker det existerande skyddet för IBTs läkemedelskandidat IBP-9414 och kompletterar existerande särläkemedelsstatus och dataskydd för biologiska produkter i USA och EU.

Det mexikanska patentet löper fram till 2036. IBP-9414 avses att marknadsföras i Mexiko när marknadsgodkännande erhållits.

“Det är mycket glädjande att IBT framgångsrikt har utökat det immateriella skyddet för IBP-9414”, konstaterar VD Staffan Strömberg, IBT.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag-och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 477 04 73
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2021, klockan 12:30 CET.