Infant Bacterial Therapeutics tillkännager idag att nya patent har godkänts i Brasilien samt i Hong Kong
December 27, 2021

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) meddelar idag att patentverken i Brasilien och Hong Kong har godkänt ett patent för Lactobacillus reuteri som omfattar IBP-9414. IBP-9414 är den läkemedelskandidat IBT utvecklar i fas III för förebyggande av nekrotiserande enterokolit samt för ett förbättrat födointag hos prematura spädbarn.

Patentet omfattar en unik metod för att aktivera bakterier. Motsvarande patentansökningar behandlas samtidigt på flera viktiga framtida marknader. Patentet styrker det existerande skyddet för IBTs läkemedelskandidat IBP-9414. Utöver patent förväntas dessutom exklusivitet på marknaden i form av särläkemedelsstatus och dataskydd för biologiska produkter i USA och EU.

Patentet löper till 2036. IBP-9414 avses att marknadsföras i Brasilien och Hong Kong när marknadsgodkännanden erhållits.

“Det är bra att vi har stärkt vårt immateriella skydd för IBP-9414 genom de godkända patenten i Brasilien och Hong Kong. Brasilien är dessutom ett stort land med cirka 215 miljoner invånare, vilket gör det till en mycket intressant marknad för vår framtida produkt”, konstaterar VD Staffan Strömberg, IBT.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ.) (IBT) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag-och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27e december 2021, klockan 22:30 CET.