Information från Infant Bacterial Therapeutics Kapitalmarknadsdag 2017
September 8, 2017

Infant Bacterial Therapeutics har idag den 8 september haft en kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen var att presentera Infant Bacterial Therapeutics och dess verksamhet rörande sjukdomen necrotiserande enterocolit (IBP-9414-projektet) och sjukdomen gastroschisis (IBP-1016-projektet).

Staffan Strömberg, vd för Infant Bacterial Therapeutics, meddelade också att bolaget har all data från fas II-säkerhets-och toleransstudie (NCT02472769) på bolagets ledande läkemedelskandidat, IBP-9414, och att resultaten kommer att kommuniceras när analysen av data är fullständig.

Presentationen som tillhandahålls under kapital marknadsdagen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.ibtherapeutics.com

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn.
FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat "Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

PR 20170908 CMD update SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire