Nytt patent för Infant Bacterial Therapeutics godkänt i Europa
June 15, 2023

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) meddelar idag att Europeiska patentverket godkänt bolagets patentansökning för Lactobacillus reuteri. Patentet gäller läkemedelskandidaten IBP-9414, som för närvarande utvecklas av IBT i fas III för förebyggandet av Necrotizing Entercolitis (NEC) samt för ett förbättrat födointag hos för tidigt födda barn.

Uppfinningen omfattar ett unikt sätt att aktivera frystorkade bakterier. Patentet styrker det existerande skyddet för IBTs läkemedelskandidat IBP-9414 för vilken särläkemedelsstatus och dataexklusivitet för biologiska produkter beviljats i både USA och EU.

Patentet är giltigt fram till 2036, vilket ger IBT långsiktigt skydd. Planen är att lansera IBP-9414 på den europeiska marknaden så snart ett marknadsgodkännande har erhållits.

"Vi är mycket nöjda med att ha stärkt det immateriella skyddet för IBP-9414 genom detta patent på en viktig nyckelmarknad såsom Europa,” säger VD Staffan Strömberg

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

IBT är ett läkemedelsbolag vars syfte är att utveckla och marknadsföra läkemedel mot sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn eller orsakas av antibiotikaresistenta bakterier.

IBT:s huvudfokus är läkemedelskandidaten IBP-9414, vars utvecklingsprogram är designat för att visa på en minskad förekomst av nekrotiserande enterokolit (”NEC”) samt huruvida de för tidigt födda barnen erhåller en bättre fungerande magfunktion (“SFT”) vid behandling med IBP-9414s aktiva substans Lactobacillus reuteri, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i human bröstmjölk. IBP-9414 befinner sig för närvarande i en pågående registreringsgrundande pivotal fas III-studie och är det utvecklingsprojekt som är längst framskridet.

I portföljen finns även ytterligare läkemedelskandidater, IBP-1016, IBP-1118 samt IBP-1122. IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en livshotande och sällsynt skada där barnet föds med ett utanförliggande tarmpaket. IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada),  en av de främsta orsakerna till blindhet hos för tidigt födda barn, samt IBP-1122 för att eliminera vankomycinresistenta enterokocker (VRE), som orsakar antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner.

Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com