Rekryteringen av de minsta barnen i the Connection study pausad
August 25, 2021

IBT påbörjade rekrytering av spädbarn till Strata A (vikt 500g-749g) i The Connection Study den 29 april 2021. Idag har 68 spädbarn rekryterats till gruppen.

I enlighet med studieprotokollet och kliniska observationer har rekryteringen av spädbarn till Strata A pausats i avvaktan på en säkerhetsgranskning av Data Monitoring Committee (DMC). Barn som redan randomiserats kommer att fortsätta behandlingen enligt protokollet, och rekrytering av patienter till Strata B (750g-1000g) kommer att fortsätta. IBT inväntar råd från DMC innan något beslut kommer att fattas om fortsatt rekrytering av spädbarn till Strata A. DMC förväntas ge sitt utlåtande under september i år.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag-och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 aug 2021, klockan 12:50 CET.