Sista patienten rekryterad i IBT:s fas 2 studie
January 24, 2017

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") meddelar att det sista för tidigt födda spädbarnet nu har inkluderats och att rekryteringen i fas 2 studien därmed är avslutad.

Fas ll-studien (ClinicalTrial.gov identifier: NCT02472769) som är en del av IBTs NEC förebyggande utvecklingsprogram, är en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utförs med parallella grupper med ökande dosering vid neonatala intensivvårdsavdelningar i USA. Syftet med studien är att undersöka säkerhet och tolerans av två doser av läkemedelskandidaten (IBP-9414) som administrerats till för tidigt födda spädbarn. Etthundratjugo (120) spädbarn med en födelsevikt mellan 500 till 2000 gram ingår i studien. Alla spädbarn i studien behandlas med IBP-9414 eller placebo under 14 dagar, därefter avslutas studien med en uppföljning sex månader efter det att den sista dosen har administrerats.

Staffan Strömberg, IBT:s CEO, kommenterar "Att nå detta delmål i enlighet med tidsplanen är resultatet av ihärdigt arbete av studiens prövningsledare och vår egen personal.  Vi är mycket nöjda att vi nått hit eftersom det finns ett akut behov av en preventiv behandling mot den dödliga sjukdomen NEC."

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns microbiome, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris mekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.
FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat "Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT:s B-aktie är noterad på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017 kl 16.50 CET.

PR 20170124 SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire