Valberedningen för Infant Bacterial Therapeutics AB modifierar sitt förslag till styrelse
May 9, 2018

Valberedningen för IBT presenterade i april 2018 sina förslag till årsstämman, som hålls den 15 maj 2018.

Valberedningen har sedermera informerats om att Nasdaq Stockholm inom ramen för IBT:s arbete med flytten av IBT:s notering från First North till börsens huvudmarknad har framfört att IBT:s styrelse måste bestå av en större andel ledamöter som inte direkt eller indirekt har någon koppling till BioGaia AB. Valberedningen har därför återupptagit sitt arbete med syfte att ytterligare förstärka styrelsen samt tillgodose börsens synpunkt.

Med anledning av ovanstående har valberedningen beslutat att modifiera sitt förslag genom att föreslå att Lilian Henningson Wikström och Kristina Sjöblom Nygren väljs till nya styrelseledamöter i IBT. Valberedningen föreslår därutöver oförändrat omval av Peter Rothschild, Anders Ekblom, Margareta Hagman, Eva Idén och Anton Jahreskog. Jan Annwall har avböjt omval till styrelsen. Förslaget innebär således att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Lilian Henningson Wikström, född 1961, har en Master i Science från Åbo Akademi samt är Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet. Hon är sedan 2010 verkställande direktör på Karolinska Institutet Innovations AB i Solna. Lilian Henningson Wikström har förutom att ha varit doktorand på bland annat Ludwig Institute for Cancer Research i Stockholm varit verksam inom läkemedelsindustrin där hon bland annat varit forskningschef på NeuroNova AB.  Lilian Henningson Wikström äger inga aktier i IBT. Lilian Henningson Wikström bedöms vara oberoende både i förhållande till större aktieägare samt till bolaget och bolagsledningen.

Kristina Sjöblom Nygren, född 1961, har en Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet samt är licenserad läkare. Hon är sedan 2017 Chief Medical Officer, Head of Development på Santhera Pharmaceuticals i Basel. Kristina Sjöblom Nygren har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat varit Head of Clinical Development på SOBI. Kristina Sjöblom Nygren äger inga aktier i IBT. Kristina Sjöblom Nygren bedöms vara oberoende både i förhållande till större aktieägare samt till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningens modifierade förslag innebär att årsstämmans dagordningspunkt 12, Val av styrelseledamöter, justeras enligt följande:

Valberedningens förslag:
a) Omval av Peter Rothschild
b) Inget förslag
c) Omval av Anders Ekblom
d) Omval av Margareta Hagman
e) Omval av Eva Idén
f) Omval av Anthon Jahreskog
g) Nyval av Lilian Henningson Wikström
h) Nyval av Kristina Sjöblom Nygren

Av valberedningens modifierade förslag följer inga övriga konsekvenser i valberedningens redan framlagda förslag.

Valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med produkt i klinisk förskningsfas vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av NEC hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. IBT driver även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Bilaga