Senaste pressmeddelanden

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Forskning och utveckling

IBT är ett läkemedelsbolag vars syfte är att utveckla läkemedel som förebygger sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn samt att reducera spridningen av antibiotikaresistenta sjukdomar. IBT:s huvudfokus är läkemedelskandidaten IBP-9414, som för närvarande
befinner sig i en pågående registreringsgrundande pivotal fas III-studie och är det utvecklingsprojekt som är längst framskridet. I portföljen finns även ytterligare läkemedelskandidater, IBP-1016, IBP-1118 samt IBP-1122.
Läs mer

Kalendarium

8 februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

7 maj 2024 kl 16:00
Delårsrapport januari – mars 2024

8 maj 2024
Årsstämma 2024

28 augusti 2024 kl 08:30
Delårsrapport januari – juni 2024

14 november 2024 kl 08:30
Delårsrapport juli - september 2024
Läs mer