Forskning och utveckling

Infant Bacterial Therapeutics mest avancerade kliniska program är IBP-9414-projektet som utvecklar en preventiv behandling mot nekrotiserande enterokolit (NEC) ”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn.
Läs mer

Kalendarium

10 februari 2023
Bokslutskommuniké 2022

8 Maj 2023
Delårsrapport kvartal 1

8 Maj 2023
Årsstämma

25 Augusti 2023
Delårsrapport kvartal 2

10 November 2023
Delårsrapport kvartal 3
Läs mer