Forskning och utveckling

Infant Bacterial Therapeutics mest avancerade kliniska program är IBP-9414-projektet som utvecklar en preventiv behandling mot nekrotiserande enterokolit (NEC) ”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn.
Läs mer

Kalendarium

19 januari 2022
SEB Healthcare Seminar 2022

4 februari 2022
Bokslutskommuniké januari-december 2021

15-17 mars 2022
Carnegie Healthcare Seminar 2022

mars 2022
Årsredovisning 2021

4 maj 2022
Delårsrapport januari-mars 2022
Årsstämma 2022
Läs mer