IBT presenterar på Bio-Europe Spring 2017

 

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”), ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel som tillfredsställer medicinska behov hos för tidigt födda barn, kommer att presentera företaget tisdag den 21:e mars, 2017 vid Bio-Europe Spring på ”Rare and Orphan Diseases” categori på CCIB Convention Centre, Barcelona Spain. Konferensen pågår mellan 20:e och 22:e mars, 2017.

 

Staffan Strömberg, VD kommer att representera bolaget vid presentationen som börjar klockan 11:30 lokal tid.

 

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns microbiome, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris mekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

 

FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat “Rare Pediatric Disease”-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

 

IBT är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

 

www.ibtherapeutics.com

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com

 

Se hela pressmeddelandet

IBT Pressmeddelande 20170301

 

 

March 1, 2017