IBT utnämner ny Direktör för Klinisk Utveckling

 

IBT välkomnar Anna Olsson som Direktör för Klinisk Utveckling.

 

Anna har en lång och bred erfarenhet av att leda och driva kliniska studier på bl a Sobi, AstraZeneca samt Quintiles.

 

Annas erfarenhet från att leda kliniska prövningar, inklusive pivotala studier i för tidigt födda barn, kommer att vara värdefull för IBT under den planerade kliniska Fas III-studien.
 

February 5, 2019