IBTs Chief Scientific Officer har blivit inbjuden att tala vid NEC Society Symposium 2019

 

Infant Bacterial Therapeutics (IBT) Chief Scientific Officer, Eamonn Connolly, PhD har blivit inbjuden att tala och leda 2019 års NEC Symposium i sessionen “Lovande nya terapier för NEC i prekliniska och kliniska studier”. Doktor Connolly kommer att tala om IBTs utvecklingsprogram för förebyggandet av nekrotiserande enterocolit hos för tidigt födda barn, under rubriken “Utveckling av läkemedel för förebyggandet av NEC”.

 

Som enda presenterande bolag på symposiet har IBT en unik möjlighet att dela sin erfarenhet kring utvecklingen av IBP-9414 och upprätthålla en dialog med viktiga intressenter.

 

NEC symposium äger rum i juni 2019. Symposiet organiseras av NEC Society och fungerar som ett forum för att etablera ett tvärvetenskapligt samarbete mellan intressenter för att påskynda genomförandet och standardiseringen av etablerade och evidensbaserade behandlingar som kan bidra till att minska både förekomsten av NEC och dödligheten i sjukdomen. Publiken består av familjer med spädbarn som överlevde eller har avlidit av NEC, experter inom neonatologi, viktiga opinionsledare, personal inom neonatalvården och den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA.

 

NEC Society är en ideell organisation som grundades 2014. Den drivs av två kvinnor som förlorade sina barn i NEC. Organisationen består av en mångfaldig grupp av vårdpersonal, forskare och familjer från hela USA som försöker förbättra resultaten för spädbarn som drabbas av nekrotiserande enterocolit. Om du vill läsa mer om NEC Society, eller symposiet, se hemsidan NEC Society.

 

November 9, 2018