Infant Bacterial Therapeutics rapporterar att ”top line” data visar en liknande säkerhets- och toleranssprofil i den aktiva gruppen och placebogruppen.

 

Infant Bacterial Therapeutics och studieledaren Dr Josef Neu har gjort en inledande utvärdering av “top line”-data i den fas II “multicenter, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerad studie som utförs med parallella grupper med ökande dosering för att undersöka säkerhet och tolerans av IBP- 9414 administrerad i för tidigt födda barn” (NTC02472769 ClinicalTrial.gov). Studien omfattade 120 för tidigt födda barn, utvärderade vid tidpunkter upp till 6 månader efter administrering av studiemedicinen vid 15 neonatalavdelningar i USA. “Top line”-data visar liknande säkerhets- och toleransprofil i den aktiva gruppen och placebogruppen.

 

Under de kommande månaderna kommer data från studien att ytterligare analyseras och planen är att lämna in resultaten för presentation på Hot Topics in Neonatology, Washington DC 10/11 Dec 2017.

 

“Vi är uppmuntrade av data från studien. Förberedelserna av den planerade fas III-studien fortsätter. Jag är också glad att vi har kunnat slutföra studien enligt plan vad gäller rekrytering, tidtabeller och budget”, säger vd Staffan Strömberg.

 

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsbolag med visionen att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat “Rare Pediatric Disease”-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

 

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

 

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

www.ibtherapeutics.com

 

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq First North. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 CET den 11 september 2017.

 

Se hela pressmeddelandet

PR 20170911 Top line Data SVE

 

September 11, 2017