Infant Bacterial Therapeutics (IBT) öppnar en sista kohort vilket påskyndar rekryteringen av patienter
March 22, 2023

IBT är glada att kunna meddela dagens öppning av den ytterligare kohorten, efter att ha inkluderat 1400 för tidigt födda barn av det totala rekryteringsmålet på 2158. Fram tills nu, och i enlighet men det protokoll som överenskommits med läkemedelsmyndigheter, har Connection Study rekryterat spädbarn med födelsevikter mellan 500 gram och 1000 gram. Med 1400 rekryterade spädbarn utökas studien till att även omfatta spädbarn med en födelsevikt mellan 1001 gram och 1500 gram. Detta förväntas öka rekryteringstakten vilket stärker företagets tilltro till de nuvarande rekryterings- tidslinjerna.

IBT fortsätter att bryta ny mark i sitt uppdrag att utveckla världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättningen att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC samt att främja sund tillväxt och utveckling genom att förbättra matsmältningsförmågan. Redan år 2014 blev IBT det första företaget i världen som fick US Orphan Drug Designation för att förebygga NEC och 2018 det första företaget som fick FDA-godkännande att administrera levande bakterier till spädbarn i en klinisk fas III-prövning i USA, kallad “the Connection Study”. IBT:s unika förmåga att utveckla probiotiska läkemedel validerades ytterligare med tillståndet att expandera Connection Study globalt till 10 länder i EU, USA och Israel.

“Denna milstolpe är ytterligare ett viktigt steg mot att nå vårt mål att förebygga livshotande spädbarnssjukdomar. Som en del av planeringen inför en framgångsrik lansering har vi, parallellt med rekrytering och planering för inlämning för marknadsgodkännande, breddat vårt fokus genom att försäkra oss om att marknaden är medveten om vår produkt, patienternas tillgång till den, samt försäkringsersättning vid IBP-9414:s förväntade marknadsinträde.” säger Staffan Strömberg, vd för IBT.

IBT i korthet
Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B). IBT är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag- och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk.

I portföljen finns även IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn, IBP-1118 för att förebygga ROP (prematur näthinneskada), ett växande och allvarligt tillstånd som kan leda till blindhet bland för tidigt födda barn samt IBP-1122 för att förebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

                                                                                                                                                                                                                                                        
För mer information kontakta
Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10 111 21 Stockholm
Telefon: +46 76 219 37 38
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Bilaga