Infant Bacterial Therapeutics publicerar årsredovisning för 2017

 
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.
 
Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida under avsnittet ”Investerare – Finansiella rapporter”

(https://ibtherapeutics.com/sv/investerare/financial-rapporter/ ).

 

Aktieägare och andra intressenter som önskar få årsredovisningen skickad till sig kan begära detta via e-post till ibt@ibtherapeutics.com.

 

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

 

IBT är ett mikrobiom läkemedelsföretag med säte i Stockholm vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för spädbarn.

 

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av NEC hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en mänsklig bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. IBT driver även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

 

IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

 

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD

Infant Bacterial Therapeutics AB

Bryggargatan 10

111 21 Stockholm

Telefon: +46 8 410 145 55

info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 8.00 CET.

April 12, 2018