2023

Delårsrapport Q1 1 jan – 31 mars 2023

2022

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2022.xhtml
Delårsrapport Q4 1 jan – 31 december 2022
Delårsrapport Q3 1 jan – 30 september 2022
Delårsrapport Q2 1 jan – 30 juni 2022
Delårsrapport Q1 1 jan – 31 mars 2022

2021

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2021.xhtml
Delårsrapport Q4 1 jan – 31 december 2021
Delårsrapport Q3 1 jan – 30 september 2021
Delårsrapport Q2 1 jan – 30 juni 2021
Delårsrapport Q1 1 jan – 31 mars 2021

2020

Årsredovisning 2020
Delårsrapport Q4 1 jan – 30 december 2020
Delårsrapport Q3 1 jan – 30 september 2020
Delårsrapport Q2 1 jan – 30 juni 2020
Delårsrapport Q1 1 jan – 31 mars 2020

2019

Årsredovisning 2019
Delårsrapport Q4  1 jan – 31 dec 2019
Delårsrapport Q3  1 jan – 30 sept 2019
Delårsrapport Q2  1 jan – 30 juni 2019
Delårsrapport Q1  1 jan – 31 mars 2019

2018

Årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport Q3  1 jan – 30 sept 2018
Delårsrapport Q2  1 jan – 30 jun 2018
Delårsrapport Q1  1 jan – 31 mars 2018

2017

Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 2017 
Delårsrapport Q3  1 jan – 30 sept 2017  
Delårsrapport Q2  1 jan – 30 jun 2017
Delårsrapport Q1  1 jan – 31 mar 2017 

2016

Årsredovisning 2016 
Bokslutkommuniké 2016 
Delårsrapport  1 jan – 30 juni 

2015

Årsredovisning 2015 

2014

Årsredovisning 2014 

2013

Årsredovisning 2013