Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
VD Kommenterar  IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance” hos för...
August 14, 2020
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 16 juni 2020 beslöts bland annat följande:   fastställande av årsredovisningen beviljad ansvarsfrihet för...
June 16, 2020
Videopresentation årsstämma
Presentation för årsstämman 2020 med Infant Bacterial Therapeutics vd Staffan Strömberg. Länk till video
June 16, 2020
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs årsstämman genom förhandsröstning med...
May 18, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020
VD kommenterar IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance”...
May 11, 2020
Infant Bacterial Therapeutics publicerar årsredovisning för 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.   Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs...
April 3, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB senarelägger årsstämman
På grund av svårigheten att samlas i större grupper, orsakade av corona-epidemin, har IBT:s styrelse beslutat att skjuta årsstämman till den 16:e juni, 2020, istället för som...
April 3, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2019
VD kommenterar Vid avgivandet av denna kommuniké har IBT bedrivit patientrekrytering under drygt sju månader i den pågående kliniska fas III-studien med IBP-9414. Vi har som tidigare...
February 11, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2020 tillsatts
Årsstämman 2019 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka...
November 11, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019
VD Kommenterar I förra kvartalsrapporten meddelade vi att vi fick in den första patienten i vår kliniska fas III- studie. Denna studie är det operationellt mest väsentliga i IBT:s...
November 7, 2019
Lilian Wikström Ph.D. har begärt eget utträde från styrelsen i Infant Bacterial Therapeutics AB 
Lilian Wikström Ph.D. har begärt sitt utträde ur styrelsen i IBT med omedelbar verkan på grund av risk för jäv som har uppstått i hennes roll som VD för KI Innovations...
November 5, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
VD kommenterar   Den 4 juli 2019 kunde vi meddela att den första patienten i IBTs kliniska fas III-studie hade rekryterats och doserats. Vårt arbete fokuseras nu på att säkerställa att...
August 21, 2019
Infant Bacterial Therapeutics har rekryterat den första patienten i den pivotala kliniska Fas III-studie
Infant Bacterial Therapeutics har rekryterat den första patienten i den pivotala kliniska Fas III-studie, The Connection Study. Utvecklingsprogrammet för IBP-9414, i vilken The Connection...
July 4, 2019
FDA och Infant Bacterial Therapeutics överens rörande Fas III studiens utformning
IBT har under en längre tid rådgjort med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (US Food and Drug Administration) angående hur företagets planerade fas III studie skall utformas. FDA...
May 19, 2019
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 6 maj 2019 beslöts bland annat följande:   fastställande av årsredovisningen beviljad ansvarsfrihet för...
May 6, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019
VD kommenterar Som vi tidigare informerat om har IBT haft ett möte med amerikanska Food and Drug Administration (FDA) den 20 november 2018 för att diskutera IBTs kliniska...
May 6, 2019
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) håller årsstämma måndagen den 6 maj 2019 kl. 15.00 i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.   Rätt...
April 5, 2019
IBT publicerar årsredovisning för 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.   Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida ibtherapeutics.com...
April 4, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB sluter sitt första distributionsavtal
Infant Bacterial Therapeutics AB har idag gjort sitt första distributionsavtal för sin produkt IBP-9414 med Megapharm Ltd. avseende den israeliska marknaden och den palestinska myndighetens...
March 5, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2018
VD kommenterar IBT uppnådde flera viktiga milstolpar under 2018. Dels kontrakterades en CRO (Contract Research Organization) för att utföra den pivotala fas III-studien “The Connection...
February 8, 2019
IBT utnämner ny Direktör för Klinisk Utveckling
IBT välkomnar Anna Olsson som Direktör för Klinisk Utveckling.   Anna har en lång och bred erfarenhet av att leda och driva kliniska studier på bl a Sobi, AstraZeneca samt...
February 5, 2019
Fas III-protokollet omarbetas efter IBTs möte med FDA
Igår eftermiddag (amerikansk EST) hade Infant Bacterial Therapeutics ett möte med amerikanska Food and Drug Administration (FDA) i Washington DC för att diskutera designen av företagets kliniska...
November 21, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018
VD kommenterar   Arbete med att förbereda den planerade fas III – studien, kallad ”The Connection Study” fortskrider.  Förutom att vi fått igång vår CRO (Premier Research)...
November 14, 2018
IBTs Chief Scientific Officer har blivit inbjuden att tala vid NEC Society Symposium 2019
Infant Bacterial Therapeutics (IBT) Chief Scientific Officer, Eamonn Connolly, PhD har blivit inbjuden att tala och leda 2019 års NEC Symposium i sessionen "Lovande nya terapier för NEC i...
November 9, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2019 tillsatts
Årsstämman 2018 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka...
October 8, 2018
Infant Bacterial Therapeutics offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm
Den 30 augusti 2018 meddelade Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT" eller "Bolaget") att Nasdaq Stockholms bolagskommittée godkände ansökan om upptagande till handel av Bolagets...
September 4, 2018
Infant Bacterial Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Infant Bacterial Therapeutics AB:s (”IBT” eller ”Bolaget”) B-aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är...
August 30, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018
VD kommenterar Årets andra kvartal har präglats av ett intensivt arbete med att förbereda den planerade fas III – studien, kallad ”The Connection Study”. Våra erfarenheter från...
August 16, 2018
IBT planerar att starta fas 3 studien under andra halvåret 2018 och kontrakterar CRO
IBT har tidigare kommunicerat planen att initiera studien första halvåret 2018. Förberedelserna för studien har tagit något längre än beräknat och företaget planerar nu påbörja studien...
June 26, 2018
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 15 maj, 2018 beslöts bland annat följande:   fastställande av årsredovisningen beviljad ansvarsfrihet för...
May 15, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018
VD kommenterar   Under fjolåret passerade IBT de viktigaste milstolparna i bolagets historia. Bolagets läkemedelskandidat, IBP-9414, vilken vi tror kommer att förebygga...
May 15, 2018
Valberedningen för Infant Bacterial Therapeutics AB modifierar sitt förslag till styrelse
Valberedningen för IBT presenterade i april 2018 sina förslag till årsstämman, som hålls den 15 maj 2018.   Valberedningen har sedermera informerats om att Nasdaq Stockholm...
May 9, 2018
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.   Rätt att...
April 16, 2018
Infant Bacterial Therapeutics publicerar årsredovisning för 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.   Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida under avsnittet...
April 12, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2017
VD kommenterar Under året som gått har IBT passerat de viktigaste milstolparna i bolagets historia. Bolagets läkemedelskandidat, IBP-9414, vilken vi tror kommer att förebygga...
February 28, 2018
Utfall i Infant Bacterial Therapeutics företrädesemission
För att få tillgång till pressmeddelandet, läs följande friskrivningar här.
February 2, 2018
Ny projektledare på IBT
IBT välkomnar Patrick Beke som projektledare. Patrick har utbildning i biomedicinsk vetenskap och onkologi. Han har erfarenhet av akademisk forskning och ledarskapserfarenhet inom...
January 17, 2018
Prospekt avseende Infant Bacterial Therapeutics företrädesemission offentliggjort
För att få tillgång till pressmeddelandet, läs följande friskrivningar här.
January 10, 2018
Extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
På extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (”IBT”) den 8 januari 2018 beslöts bland annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 23 november 2017 samt...
January 8, 2018
Infant Bacterial Therapeutics presenterar data från sin säkerhets- och toleransstudie i för tidigt födda barn
Infant Bacterial Therapeutics och studieledaren Dr. Josef Neu presenterade idag data från sin säkerhets- och toleransstudie på för tidigt födda barn på pågående Hot Topics in Neonatology...
December 11, 2017
Kallelse till extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018 kl. 10.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,...
November 24, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017
VD kommenterar ”Den 11 september rapporterade IBT resultat från sin genomförda säkerhets- och toleransstudie av IBP-9414. Säkerhets- och toleransprofilerna i de aktiva grupperna...
November 23, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2018 tillsatt
Årsstämman 2017 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse...
November 8, 2017
Den Europeiska Läkemedelsmyndigheten ger klartecken för IBT:s pediatriska kliniska prövningsprogram för dess ledande produkt
Det Europeiska Läkemedelsmyndighetens (EMA) pediatriska kommitté (PDCO) har gett klartecken för IBT:s föreslagna “pediatriska prövningsprogram” för IBP-9414 för förebyggande av...
September 28, 2017
Infant Bacterial Therapeutics rapporterar att ”top line” data visar en liknande säkerhets- och toleranssprofil i den aktiva gruppen och placebogruppen.
Infant Bacterial Therapeutics och studieledaren Dr Josef Neu har gjort en inledande utvärdering av “top line”-data i den fas II “multicenter, randomiserade, dubbelblinda,...
September 11, 2017
Information från Infant Bacterial Therapeutics Kapitalmarknadsdag 2017
Infant Bacterial Therapeutics har idag den 8 september haft en kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media i Stockholm.   Syftet med kapitalmarknadsdagen var att...
September 8, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
VD kommenterar   “Vi befinner oss nu i slutförandet av fas II-studien (NCT02472769) och arbetar samtidigt med förberedelserna inför en efterföljande klinisk fas III-studie....
August 28, 2017
Inbjudan till Infant Bacterial Therapeutics Kapitalmarknadsdag 2017
Infant Bacterial Therapeutics har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 8 september 2017   Se...
June 16, 2017
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 4 maj, 2017 beslöts bland annat följande:   -   fastställande av årsredovisningen -   beviljad...
May 4, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
VD kommenterar “IBTs verksamhet kommer under innevarande år att vara fokuserat på slutförandet av fas ll-studien och planering inför en efterföljande klinisk fas lll-studie. Som...
May 4, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Årsredovisning 2016 har publicerats
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Årsredovisning har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com.   Årsredovisningen kan även...
April 6, 2017
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.   Rätt att...
April 5, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) har godkänts för listning på segmentet Nasdaq First North Premier
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) som idag handlas på Nasdaq First North har ansökt om och godkänts för listning på segmentet Nasdaq First North Premier. För bolag...
March 10, 2017
IBT presenterar på Bio-Europe Spring 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”), ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel som tillfredsställer medicinska behov hos för tidigt födda barn, kommer att...
March 1, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
VD kommenterar “I juni månad rekryterades och doserades de första patienterna i IBTs kliniska studie IBP-9414 i USA. Den sista patienten rekryterades den 23 januari 2017 och slutliga...
February 14, 2017
Sista patienten rekryterad i IBT:s fas 2 studie
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) meddelar att det sista för tidigt födda spädbarnet nu har inkluderats och att rekryteringen i fas 2 studien därmed är...
January 24, 2017
IBTs företagspresentation vid den 9:e Biotech Showcase
Hitta här företagspresentationen VD Staffan Strömberg presenterar på den 9: e Biotech Showcase i San Francisco.   Företagspresentationen
January 11, 2017
Nyheter innan 1 jan 2017
finns publicerat på svenska och engelska på IBTs engelska version av hemsidan under "News" (länk nedan) Nyheter innan 1 jan 2017
January 1, 2017