Den sista patienten av totalt 2158 för tidigt födda barn har rekryterats till det globala kliniska fas 3-programmet ("The Connection Study")...
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), org.nr 556873-8586, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma den 8 maj 2024 kl. 16.00 i Svenska...
Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida, www.ibtherapeutics.com under avsnittet ”Investerare & Media – Finansiella...
VD Kommentarer 2023 var ett mycket händelserikt år för IBT, då vi drev på utvecklingen av vårt kliniska program IBP-9414...
VD KommentarerDet tredje kvartalet har varit ett mycket händelserikt kvartal för IBT. I juli fick IBT ett kapitaltillskott om 101 MSEK från...
Årsstämman 2023 beslutade att styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget...
VD Kommentarer Vår Fas III-studie, den största studien av sitt slag som någonsin genomförts, fortskrider på 88 sjukhus och...
2023-07-31 10:00 Nytt antal aktier och röster i IBT Regulatory
Antalet aktier och röster i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har förändrats med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA...
FDA har beviljat särläkemedelsstatus för IBT:s produkt IBP-1016 för gastroschisis. Barn som drabbas av gastroschisis har ökade...

Prenumerera på våra pressmeddelanden