EN BLINDAD UTVÄRDERING AV IBT:S CONNECTION STUDY – “SUSTAINED FEEDING TOLERANCE” (SFT) KORRELERAR MED KLINISKA UTFALL
En blind utvärdering av IBTs Connection Study kommer att presenteras av Professor Josef Neu, University of Florida, vid 2021 Hot Topics in Neonatology® den 6 december 2021. Utvärderingen avslöjar...
December 6, 2021
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021
VD kommenterar Som bekant genomför IBT en stor fas III-studie (“The Connection Study”) vilket är den sista studien i vårt kliniska utvecklingsprogram med läkemedelskandidaten IBP-9414, som...
October 29, 2021
Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i Infant Bacterial Therapeutics (IBT).
Stockholm, 29 oktober 2021. Styrelsens ordförande i IBT har etablerat en valberedning inför årsstämman, som avses hållas den 4 maj 2022. Ledamöterna har utsetts av IBTs, i förhållande till...
October 29, 2021
IBT har uppnått ytterligare en milstolpe i sin fas III studie.
Infant Bacterial Therapeutics (IBT) kan idag meddela att företaget nu har uppnått ytterligare en viktig milstolpe genom att ha rekryterat 600 barn i den pågående kliniska fas III-studien av...
September 30, 2021
Efter säkerhetsgranskning har rekryteringen av de minsta barnen i the Connection study återupptagits.
Efter säkerhetsgranskning har rekryteringen av de minsta barnen i the Connection study återupptagits. Efter att säkerhetsgranskningen som utförts av Data Monitoring Committee (DMC) har...
September 22, 2021
Infant Bacterial Therapeutics tillkännager idag att ett nytt patent har godkänts i Mexiko.
Infant Bacterial Therapeutics tillkännager idag att ett nytt patent har godkänts i Mexiko. Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) meddelar idag att Patentverket i Mexiko beslutat utfärda ett...
September 10, 2021
Rekryteringen av de minsta barnen i the Connection study pausad
IBT påbörjade rekrytering av spädbarn till Strata A (vikt 500g-749g) i The Connection Study den 29 april 2021. Idag har 68 spädbarn rekryterats till gruppen. I enlighet med studieprotokollet och...
August 25, 2021
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport, 1 januari – 30 juni 2021
VD kommenterar Som bekant genomför IBT en stor fas III-studie (“The Connection Study”) vilket är den sista studien i vårt kliniska utvecklingsprogram med läkemedelskandidaten IBP-9414,...
August 13, 2021
Infant Bacterial Therapeutics AB utser Marie-Louise Alamaa till ny CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) tillkännagav idag att Marie-Louise Alamaa har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) från och med den 16 augusti 2021. Hon kommer att ingå i företagets...
July 13, 2021
Infant Bacterial Therapeutics CFO lämnar bolaget
Infant Bacterial Therapeutics ABs Chief Financial Officer (CFO) Daniel Mackey har bestämt sig för att lämna IBT för att anta nya utmaningar. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under...
May 20, 2021
VDs anförande i samband med Infant Bacterial Therapeutics årsstämma
Verkställande direktören Staffan Strömbergs anförande i samband med IBTs årsstämma 2021 kan ses här   Om Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)...
May 6, 2021
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021
VD kommenterar Som bekant genomför vi en fas III-studie (“The Connection Study”) vilket är den sista fasen av vårt kliniska utvecklingsprogram med läkemedelskandidaten IBP-9414 som...
May 4, 2021
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 4 maj 2021 beslutades bland annat följande: fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,att ingen utdelning...
May 4, 2021
Infant Bacterial Therapeutics utökar The Connection Study och inkluderar spädbarn med en födelsevikt under 750 gram
Efter granskning av Data Monitoring Committee utökar Infant Bacterial Therapeutics  “The Connection Study” till att omfatta för tidigt födda barn med en födelsevikt från 500 g till 1000 g....
April 29, 2021
Infant Bacterial Therapeutics erhåller ytterligare patentskydd i Kina
Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) tillkännager idag att det Kinesiska patentmyndigheten har beslutat utfärda ett godkännande av IBTs patentansökan: “A method of activating lactic acid...
April 15, 2021
Infant Bacterial Therapeutics publicerar årsredovisning för 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida ibtherapeutics.com under avsnittet...
April 9, 2021
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs årsstämman genom förhandsröstning med stöd av...
April 1, 2021
Infant Bacterial Therapeutics meddelar att rekryteringen till den första delen av fas III studien är klar – en uppdatering om den kliniska utvecklingen av IBP-9414
Infant Bacterial Therapeutics (IBT) kan idag meddela att företaget nu har uppnått en viktig milstolpe genom att ha rekryterat 300 barn i den pågående kliniska fas III-studien av IBP-9414. Detta...
February 10, 2021
Infant Bacterial Therapeutics tillkännager idag att ett nytt patent har godkänts i Japan
Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) meddelar idag att det Japanska Patentverket beslutat utfärda ett godkännande för patentet: “A method of activating lactic acid bacteria”, vilket omfattar...
February 9, 2021
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2020
VD Kommenterar IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance” hos för tidigt...
February 5, 2021
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2021 tillsatts
Årsstämman 2020 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse...
November 12, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020
VD Kommenterar    IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance”...
November 5, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
VD Kommenterar  IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance” hos för...
August 14, 2020
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 16 juni 2020 beslöts bland annat följande:   fastställande av årsredovisningen beviljad ansvarsfrihet för...
June 16, 2020
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs årsstämman genom förhandsröstning med...
May 18, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020
VD kommenterar IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance”...
May 11, 2020
Infant Bacterial Therapeutics publicerar årsredovisning för 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.   Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs...
April 3, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB senarelägger årsstämman
På grund av svårigheten att samlas i större grupper, orsakade av corona-epidemin, har IBT:s styrelse beslutat att skjuta årsstämman till den 16:e juni, 2020, istället för som...
April 3, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2019
VD kommenterar Vid avgivandet av denna kommuniké har IBT bedrivit patientrekrytering under drygt sju månader i den pågående kliniska fas III-studien med IBP-9414. Vi har som tidigare...
February 11, 2020
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2020 tillsatts
Årsstämman 2019 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka...
November 11, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019
VD Kommenterar I förra kvartalsrapporten meddelade vi att vi fick in den första patienten i vår kliniska fas III- studie. Denna studie är det operationellt mest väsentliga i IBT:s...
November 7, 2019
Lilian Wikström Ph.D. har begärt eget utträde från styrelsen i Infant Bacterial Therapeutics AB 
Lilian Wikström Ph.D. har begärt sitt utträde ur styrelsen i IBT med omedelbar verkan på grund av risk för jäv som har uppstått i hennes roll som VD för KI Innovations...
November 5, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
VD kommenterar   Den 4 juli 2019 kunde vi meddela att den första patienten i IBTs kliniska fas III-studie hade rekryterats och doserats. Vårt arbete fokuseras nu på att säkerställa att...
August 21, 2019
Infant Bacterial Therapeutics har rekryterat den första patienten i den pivotala kliniska Fas III-studie
Infant Bacterial Therapeutics har rekryterat den första patienten i den pivotala kliniska Fas III-studie, The Connection Study. Utvecklingsprogrammet för IBP-9414, i vilken The Connection...
July 4, 2019
FDA och Infant Bacterial Therapeutics överens rörande Fas III studiens utformning
IBT har under en längre tid rådgjort med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (US Food and Drug Administration) angående hur företagets planerade fas III studie skall utformas. FDA...
May 19, 2019
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 6 maj 2019 beslöts bland annat följande:   fastställande av årsredovisningen beviljad ansvarsfrihet för...
May 6, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019
VD kommenterar Som vi tidigare informerat om har IBT haft ett möte med amerikanska Food and Drug Administration (FDA) den 20 november 2018 för att diskutera IBTs kliniska...
May 6, 2019
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) håller årsstämma måndagen den 6 maj 2019 kl. 15.00 i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.   Rätt...
April 5, 2019
IBT publicerar årsredovisning för 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.   Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida ibtherapeutics.com...
April 4, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB sluter sitt första distributionsavtal
Infant Bacterial Therapeutics AB har idag gjort sitt första distributionsavtal för sin produkt IBP-9414 med Megapharm Ltd. avseende den israeliska marknaden och den palestinska myndighetens...
March 5, 2019
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2018
VD kommenterar IBT uppnådde flera viktiga milstolpar under 2018. Dels kontrakterades en CRO (Contract Research Organization) för att utföra den pivotala fas III-studien “The Connection...
February 8, 2019
Fas III-protokollet omarbetas efter IBTs möte med FDA
Igår eftermiddag (amerikansk EST) hade Infant Bacterial Therapeutics ett möte med amerikanska Food and Drug Administration (FDA) i Washington DC för att diskutera designen av företagets kliniska...
November 21, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018
VD kommenterar   Arbete med att förbereda den planerade fas III – studien, kallad ”The Connection Study” fortskrider.  Förutom att vi fått igång vår CRO (Premier Research)...
November 14, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2019 tillsatts
Årsstämman 2018 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka...
October 8, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018
VD kommenterar Årets andra kvartal har präglats av ett intensivt arbete med att förbereda den planerade fas III – studien, kallad ”The Connection Study”. Våra erfarenheter från...
August 16, 2018
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 15 maj, 2018 beslöts bland annat följande:   fastställande av årsredovisningen beviljad ansvarsfrihet för...
May 15, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018
VD kommenterar   Under fjolåret passerade IBT de viktigaste milstolparna i bolagets historia. Bolagets läkemedelskandidat, IBP-9414, vilken vi tror kommer att förebygga...
May 15, 2018
Valberedningen för Infant Bacterial Therapeutics AB modifierar sitt förslag till styrelse
Valberedningen för IBT presenterade i april 2018 sina förslag till årsstämman, som hålls den 15 maj 2018.   Valberedningen har sedermera informerats om att Nasdaq Stockholm...
May 9, 2018
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.   Rätt att...
April 16, 2018
Infant Bacterial Therapeutics publicerar årsredovisning för 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.   Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida under avsnittet...
April 12, 2018
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2017
VD kommenterar Under året som gått har IBT passerat de viktigaste milstolparna i bolagets historia. Bolagets läkemedelskandidat, IBP-9414, vilken vi tror kommer att förebygga...
February 28, 2018
Utfall i Infant Bacterial Therapeutics företrädesemission
För att få tillgång till pressmeddelandet, läs följande friskrivningar här.
February 2, 2018
Prospekt avseende Infant Bacterial Therapeutics företrädesemission offentliggjort
För att få tillgång till pressmeddelandet, läs följande friskrivningar här.
January 10, 2018
Extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
På extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (”IBT”) den 8 januari 2018 beslöts bland annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 23 november 2017 samt...
January 8, 2018
Infant Bacterial Therapeutics presenterar data från sin säkerhets- och toleransstudie i för tidigt födda barn
Infant Bacterial Therapeutics och studieledaren Dr. Josef Neu presenterade idag data från sin säkerhets- och toleransstudie på för tidigt födda barn på pågående Hot Topics in Neonatology...
December 11, 2017
Kallelse till extra bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018 kl. 10.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,...
November 24, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017
VD kommenterar ”Den 11 september rapporterade IBT resultat från sin genomförda säkerhets- och toleransstudie av IBP-9414. Säkerhets- och toleransprofilerna i de aktiva grupperna...
November 23, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2018 tillsatt
Årsstämman 2017 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse...
November 8, 2017
Den Europeiska Läkemedelsmyndigheten ger klartecken för IBT:s pediatriska kliniska prövningsprogram för dess ledande produkt
Det Europeiska Läkemedelsmyndighetens (EMA) pediatriska kommitté (PDCO) har gett klartecken för IBT:s föreslagna “pediatriska prövningsprogram” för IBP-9414 för förebyggande av...
September 28, 2017
Infant Bacterial Therapeutics rapporterar att ”top line” data visar en liknande säkerhets- och toleranssprofil i den aktiva gruppen och placebogruppen.
Infant Bacterial Therapeutics och studieledaren Dr Josef Neu har gjort en inledande utvärdering av “top line”-data i den fas II “multicenter, randomiserade, dubbelblinda,...
September 11, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
VD kommenterar   “Vi befinner oss nu i slutförandet av fas II-studien (NCT02472769) och arbetar samtidigt med förberedelserna inför en efterföljande klinisk fas III-studie....
August 28, 2017
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 4 maj, 2017 beslöts bland annat följande:   -   fastställande av årsredovisningen -   beviljad...
May 4, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
VD kommenterar “IBTs verksamhet kommer under innevarande år att vara fokuserat på slutförandet av fas ll-studien och planering inför en efterföljande klinisk fas lll-studie. Som...
May 4, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Årsredovisning 2016 har publicerats
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Årsredovisning har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com.   Årsredovisningen kan även...
April 6, 2017
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.   Rätt att...
April 5, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) har godkänts för listning på segmentet Nasdaq First North Premier
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) som idag handlas på Nasdaq First North har ansökt om och godkänts för listning på segmentet Nasdaq First North Premier. För bolag...
March 10, 2017
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
VD kommenterar “I juni månad rekryterades och doserades de första patienterna i IBTs kliniska studie IBP-9414 i USA. Den sista patienten rekryterades den 23 januari 2017 och slutliga...
February 14, 2017
Sista patienten rekryterad i IBT:s fas 2 studie
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) meddelar att det sista för tidigt födda spädbarnet nu har inkluderats och att rekryteringen i fas 2 studien därmed är...
January 24, 2017