Infant Bacterial Therapeutics ABs serie B-aktier är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 10 september 2018.

Antalet aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB uppgår till 377 736 A-aktier med 10 rösträtter per aktier och 10 848 448 B-aktier med en rösträtt per aktie, totalt 11 226 184 aktier.

 

Analytiker

Analytiker som följer IBT

SEB:Christopher W. Uhde, PhD, Carl Mellerby, Mattias Vadsten

 

Nasdaq listning

Prospekt

Infant Bacterial Therapeutics Listning Prospekt

Bilder vid listningen på Nasdaq


 

Handelsinformation

Kortnamn på Nasdaq Stockholm: IBT B

ISIN-kod B-aktie: SE0008015259

Aktierna är registrerade av Euroclear Sweden AB. Klicka här för aktuell aktieinformation från Nasdaq OMX Stockholm.