2013

 • IBT grundas som ett dotterbolag till BioGaia och påbörjar utvecklingen av ett förebyggande läkemedel (IBP-9414) mot NEC innehållande Lactobacillus reuteri
 • IBT erhåller särläkemedelsgodkännande från FDA av Lactobacillus reuteri för förebyggande av NEC hos för tidigt födda barn
 • FDA bidrar med vetenskapliga råd till IBTs utvecklingsplaner

 

2014

 • Farmaceutisk utveckling för att definiera tillverkningsprocess för IBP-9414
 • EMA bidrar med vetenskapliga råd till IBTs utvecklingsplaner

 

2015

 • IBT erhåller särläkemedelsgodkännande av Europeiska kommissionen för IBP-9414 med Lactobacillus reuteri för förebyggande av NEC hos för tidigt födda barn
 • Produktion av läkemedelskandidaten IBP-9414 i enlighet med alla tillämpliga GMP-bestämmelser och regulatoriska krav för säkerhets- och toleransstudien genomförs
 • Godkännande av IND-ansökan erhålls från FDA för att påbörja säkerhets- och toleransstudien under 2016
 • Godkännande att genomföra en klinisk studie i Sverige erhålls från Läkemedelsverket

 

2016

 •        Avknoppning från BioGaia genomförs
 •        Notering på Nasdaq First North genomförs
 •        IBT erhåller så kallad Rare Pediatric Disease-status för IBP-9414 från FDA
 •       IBT lägger till ny indikation för Gastroschisis IBP-1016

 

2017

 • IBTs aktier av serie B börjar handlas på First North Premier
 • IBT slutför en säkerhets- och toleransstudie avseende IBP-9414 och offentliggör top line-data som visar liknande säkerhets- och toleransprofil i den aktiva gruppen och placebogruppen
 • EMA ger klartecken för IBTs föreslagna pediatriska kliniska prövningsprogram för utvecklingen av IBP-9414 för förebyggande av NEC

 

2018

 • Extra bolagsstämma den 8 januari 2018 beslutade om att genomföra en företrädesemission uppgående till 439,1 Mkr och den 31 januari hade emissionen fulltecknats. Tillsammans med den riktade emissionen i november 2017 har dessa emissioner inbringat totalt cirka 543,6 MSEK före emissionskostnader
 • Under juni månad kontrakterade IBT Premier Research International LLC, bolagets CRO (Contract Research Organization) under fas II-studien, för att de även ska genomföra bolagets fas III-studie
 • Den 10 september 2018 inleddes handel i IBT AB B-aktier på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B)
 • IBT har till följd av diskussioner med FDA den 20 november 2018 valt att modifiera protokollet för fas III-studien för sin produkt som syftar till att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC) hos för tidigt födda barn. I enlighet med vägledningen från FDA kommer IBT att förbättra protokollet som kan möjliggöra ytterligare indikationsområden såsom minskning av så kallad “feeding intolerance”, vilket kan öka chanserna för framgång i företagets fas III-studie och produktens marknadspotential

 

2019

 • IBT tecknade den 5 mars 2019 sitt första distributionsavtal för sin produkt IBP-9414 med MegaPharm Ltd. avseende den israeliska marknaden och den palestinska myndighetens territorium
 • Den 19 maj kunde bolaget rapportera att FDA meddelat att IBT svarat tillfredsställande på de kommentarer som FDA hade rörande studiedesignen av bolagets planerade fas III-studie vilket möjliggjorde att IBTs IND ansökan godkändes. Till följd av FDAs kommentarer inkluderas nu även en utvärdering av IBP-9414 effekter på de för tidigt födda barnens matsmältningssystem, eller så kallad ”feeding intolerance”, i den pågående fas III-studien, The Connection Study
 • Under 2019 har IBT erhållit kliniskt prövningstillstånd i Storbritannien, Frankrike, Ungern och Spanien
 • Den 4 juli meddelade IBT att den första patienten har rekryterats i bolagets registreringsgrundande kliniska fas III-studie, The Connection Study

 

2020

 • IBTs ansökan om att bedriva klinisk studie godkändes i Israel i januari, i Polen i oktober och i Bulgarien i november

 

2021

 • IBTs ansökan om att bedriva klinisk studie godkändes i Serbien i juli och i Rumänien i augusti