Josef Neu, M.D.

Josef Neu, M.D.

Medical Advisor Neonatology

Dr. Neu är professor vid Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Florida. Han har varit kliniker och forskare inom området utveckling och nutrition i neonatal gastrointestinal i över 30 år. Hans fokus under det senaste decenniet har varit på intestinal mukosalimmunologi och tarmmikrobiomen.