Josef Neu, M.D.

Josef Neu, M.D.

Medical Advisor Neonatology

Dr. Neu är professor vid Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Florida. Han har varit kliniker och forskare inom området utveckling och nutrition i neonatal gastrointestinal i över 30 år. Hans fokus under det senaste decenniet har varit på intestinal mukosalimmunologi och tarmmikrobiomen.
Thomas J. Schnitzer, M.D., Ph.D.

Thomas J. Schnitzer, M.D., Ph.D.

Medical Advisor

Dr. Schnitzer är professor vid nordvästliga universitetet Feinberg School of Medicine där han grundade och regisserade Office of Clinical Research och ställde ställning som biträdande dekan för klinisk forskning. Han har rådgivit många läkemedels- och bioteknikföretag, som ger vägledning i utformning, genomförande och analys av kliniska studier av nya läkemedel. Han är en mästare på American College of Rheumatology, tjänstgjord på redaktionen i flera tidskrifter och har publicerat över 200 peer-reviewed publikationer.
Sanjiv Sharma, M.B.A.

Sanjiv Sharma, M.B.A.

Commercial Advisor

Sanjiv har en blandning av framgångsrik erfarenhet i stora, medelstora och nystartade företag i Nordamerika och Asien, med nationellt och globalt ansvar för företag som Sanofi och nystartade företag – NicOx och Duchesnay USA.