Ledningen

Staffan Strömberg, Ph.D.

Staffan Strömberg, Ph.D.

Verkställande direktör sedan 2013. Född 1967.

Masterexamen i kemiteknik och doktorsexamen i organisk kemi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Staffan Strömberg har mer än 20 års erfarenhet i läkemedelsindustrin. Vid sidan av uppdrag på Billerud Tenova Bioplastics och vid Läkemedelsverket har han varit vice VD för NIcOx France, haft ett antal projektledaruppdrag på AstraZeneca och varit chef för forskning och utveckling på Swedish Orphan.Styrelseledamot i Eteboxagu AB och BioGaia Pharma AB.

Tidigare VD för Billerud Tenova Bioplastics AB och chef för enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

Aktieinnehav i bolaget: 43 228 aktier av serie B och 70 000 teckningsoptioner 2017/2022 och
50 000 teckningsoptioner 2020/2024 samt 45 864 aktier av serie B via det helägda bolaget Eteboxagu AB.
Marie-Louise Alamaa

Marie-Louise Alamaa

EKONOMIDIREKTÖR SEDAN 2021. FÖDD 1969.

MBA från Uppsala universitet och Stockholms universitet, med inriktning mot redovisning och revision.

Marie-Louise har en gedigen finansiell bakgrund med stor bredd. Hennes tidigare positioner inkluderar CFO på det noterade läkemedelsutvecklingsbolaget Egetis Therapeutics AB, CFO på Index Invest International AB, olika seniora finansiella positioner hos Crucell Sweden AB (tidigare SBL Vaccin AB) samt senior konsult på det noterade spelutvecklingsbolaget Stillfront Group AB.
Anders Kronström, M.Sc., M.B.A.

Anders Kronström, M.Sc., M.B.A.

Chief Operating Officer sedan 2018. Född 1967.

Anders Kronström har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hans erfarenhet spänner över alla stadier av läkemedelsutveckling i olika sjukdomssegment. Under sin karriär på AstraZeneca har han haft ledande befattningar inom projektledning och affärsutveckling. Anders har under senare år jobbat som VD för Biosergen AS, ett norskt bioteknikföretag.

Aktieägande i Bolaget: 8 320 B-aktier och 50 000 teckningsoptioner 2017/2022 och 40 000 teckningsoptioner 2020/2024.
Professor Jonas Rastad, MD, Ph.D.

Professor Jonas Rastad, MD, Ph.D.

Chief Medical Officer

Jonas har 20 års erfarenhet av akademisk kirurgi och har publicerat 250 artiklar i peer review-tidskrifter. Han har haft flera ledande roller i AstraZeneca i Sverige, Japan, Storbritannien och USA. Han har dessutom 13 års erfarenhet av ledande offentliga ledarroller, bland annat chef för länssjukhus i Kalmar, Västerbottens länsråd och VD för Region Skåne.
Innehav i Infant Bacterial Therapeutics AB per 7 maj 2021.