Ledningen

Staffan Strömberg, Ph.D.

Staffan Strömberg, Ph.D.

Verkställande direktör sedan 2013. Född 1967.

Masterexamen i kemiteknik och doktorsexamen i organisk kemi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Staffan Strömberg har mer än 20 års erfarenhet i läkemedelsindustrin. Vid sidan av uppdrag på Billerud Tenova Bioplastics och vid Läkemedelsverket har han varit vice VD för NIcOx France, haft ett antal projektledaruppdrag på AstraZeneca och varit chef för forskning och utveckling på Swedish Orphan.Styrelseledamot i Eteboxagu AB och BioGaia Pharma AB.

Tidigare VD för Billerud Tenova Bioplastics AB och chef för enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

Aktieinnehav i bolaget: 43 228 aktier av serie B och 70 000 teckningsoptioner 2017/2022 och
50 000 teckningsoptioner 2020/2024 samt 45 864 aktier av serie B via det helägda bolaget Eteboxagu AB.
Daniel Mackey

Daniel Mackey

Ekonomidirektör sedan 2017. Född 1974.

Civilekonom, State University of New York, Plattsburgh i New York.

Daniel har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi från amerikanska och internationella bolag såsom Investors Bank & Trust Co, Nordea Investment Management AB och Nordea Bank AB.

Aktieinnehav i bolaget: 6 120 aktier av serie B och 50 000 teckningsoptioner 2017/2022 och
40 000 teckningsoptioner 2020/2024.
Anders Kronström, M.Sc., M.B.A.

Anders Kronström, M.Sc., M.B.A.

Chief Operating Officer sedan 2018. Född 1967.

Anders Kronström har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hans erfarenhet spänner över alla stadier av läkemedelsutveckling i olika sjukdomssegment. Under sin karriär på AstraZeneca har han haft ledande befattningar inom projektledning och affärsutveckling. Anders har under senare år jobbat som VD för Biosergen AS, ett norskt bioteknikföretag.

Aktieägande i Bolaget: 8 320 B-aktier och 50 000 teckningsoptioner 2017/2022 och 40 000 teckningsoptioner 2020/2024.
Professor Jonas Rastad, MD, Ph.D.

Professor Jonas Rastad, MD, Ph.D.

Chief Medical Officer

Jonas har 20 års erfarenhet av akademisk kirurgi och har publicerat 250 artiklar i peer review-tidskrifter. Han har haft flera ledande roller i AstraZeneca i Sverige, Japan, Storbritannien och USA. Han har dessutom 13 års erfarenhet av ledande offentliga ledarroller, bland annat chef för länssjukhus i Kalmar, Västerbottens länsråd och VD för Region Skåne.
Innehav i Infant Bacterial Therapeutics AB per 7 maj 2021.