Ledningen

Staffan Strömberg, Ph.D.

Staffan Strömberg, Ph.D.

Verkställande direktör sedan 2013. Född 1967.

Masterexamen i kemiteknik och doktorsexamen i organisk kemi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Staffan Strömberg har mer än 20 års erfarenhet i läkemedelsindustrin. Vid sidan av uppdrag på Billerud Tenova Bioplastics och vid Läkemedelsverket har han varit vice VD för NIcOx France, haft ett antal projektledaruppdrag på AstraZeneca och varit chef för forskning och utveckling på Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi). Styrelseledamot i Eteboxagu AB och BioGaia Pharma AB.

Tidigare VD för Billerud Tenova Bioplastics AB och chef för enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

Aktieinnehav i bolaget: 51 873 aktier av serie B och 50 000 teckningsoptioner 2020/2024,
120 000 teckningsoptioner 2022/2025 och 50 000 teckningsoptioner 2023/2026 samt 55 037 aktier av serie B via det helägda bolaget Eteboxagu AB.

Anders Kronström, M.Sc., M.B.A.

Anders Kronström, M.Sc., M.B.A.

Chief Operating Officer sedan 2018. Född 1967.

Anders Kronström har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hans erfarenhet spänner över alla stadier av läkemedelsutveckling i olika sjukdomssegment. Under sin karriär på AstraZeneca har han haft ledande befattningar inom projektledning och affärsutveckling. Anders har under senare år jobbat som VD för Biosergen AS, ett norskt bioteknikföretag.

Aktieägande i bolaget: 11 194 B-aktier och 40 000 teckningsoptioner 2020/2024, 75 000 teckningsoptioner 2022/2025 och 25 000 teckningsoptioner 2023/2026.
Professor Jonas Rastad, MD, Ph.D.

Professor Jonas Rastad, MD, Ph.D.

Chief Medical Officer

Jonas har 20 års erfarenhet av akademisk kirurgi och har publicerat 250 artiklar i peer review-tidskrifter. Han har haft flera ledande roller i AstraZeneca i Sverige, Japan, Storbritannien och USA. Han har dessutom 13 års erfarenhet av ledande offentliga ledarroller, bland annat chef för länssjukhus i Kalmar, Västerbottens länsråd och VD för Region Skåne.
Maria Ekdahl

Maria Ekdahl

Chief Financial Officer sedan 2022. Född 1973

Maria, som är civilekonom från Linné universitet, har gedigen finansiell bakgrund inom både redovisning och affärscontrolling, Hon har erfarenhet från olika organisatoner som Telenor, Karolinska, Coca-Cola och Svenska Filminstituet.

Aktieägande i bolaget: 3 050 B-aktier och 25 000 teckningsoptioner 2023/2026.
Robert Molander, MBA

Robert Molander, MBA

Chief Commercial Officer sedan 2022. Född 1965.

Robert Molander avgick från IBTs styrelse maj 2022 och tog sig samtidigt an den operativa rollen som Chief Commercial Officer inom ledningsgruppen för företaget. Han har en MBA från Washington University samt två kandidatexamina från Miami University i Economics och International Studies. Robert Molander har 25 års erfarenhet av att arbeta inom life science organisationer med lansering och kommersialisering av läkemedel i USA på företag såsom Pfizer och Novartis. Han har också varit verksam som Executive Council Member vid Harvard Medical School.

Aktieägande i bolaget: 10 000 B-aktier och 20 000 teckningsoptioner 2022/2025 och 20 000 teckningsoptioner 2023/2026.Innehav i Infant Bacterial Therapeutics AB per 26 maj 2023.