Vision

IBT är ett ledande utvecklingsföretag som kommer att tillhandahålla nya terapier som påverkar mikrobiomet för mänskliga spädbarn för att förebygga eller behandla sjukdomar.

 

För tidigt födda barn är de mest sårbara varelserna på vår jord och för att de ska överleva, växa och må bra behöver de intensiv och specialiserad vård. Under de senaste 30 åren har det gjorts framsteg inom sjukvården som förbättrat dessa känsliga spädbarns chanser att överleva och må bra, såväl under tiden omedelbart efter födseln som under deras fortsatta liv. De flesta befintliga läkemedel och behandlingar är emellertid utformade för vuxna och inte anpassade för just denna sårbara patientgrupp. Specialbehandlingar och förebyggande behandlingar är därför inte tillräckligt utvecklade och det finns ett brådskande behov av läkemedel utformade för det för tidigt födda barnets behov.

IBTs vision är att bli ett internationellt erkänt och ledande företag inom utveckling av läkemedel som tillgodoser för tidigt födda barns specifika behov.

Läs mer om för tidigt födsel på World Health Organizations hemsida.

 

Affärsidé

IBT identifierar områden med icke tillfredsställt medicinskt behov hos för tidigt födda barn och utvecklar effektivt innovativa terapier.

 

IBT utvecklar, och avser att marknadsföra och sälja, läkemedel i enlighet med alla tillämpliga läkemedelsbestämmelser för att tillgodose icke-tillgodosedda medicinska behov hos för tidigt födda barn. IBT eftersträvar en effektiv läkemedelsutveckling för att lansera ändamålsenliga, säkra och effektiva läkemedel för för tidigt födda barn. IBT strävar efter att tillgodose de behov som vårdgivare och föräldrar har, för att tillhandahålla tillfredsställande läkemedelslösningar och kontinuerligt förbättra dessa.