Infant Bacterial Therapeutics AB publicerar Årsredovisning för räkenskapsåret 2023
March 25, 2024

Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida, www.ibtherapeutics.com under avsnittet ”Investerare & Media – Finansiella rapporter”.