IBT:s nuvarande utvecklingsprogram omfattar två projekt med behandling av levande bakterier avsedda för neonatologi: IBP-9414 för förebyggande av nekrotiserande enterokolit (NEC) och IBP-1016 för behandling av gastroschisis.

 

Pipeline SV

 

IBT:s mest avancerade kliniska program är IBP-9414-projekt som utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av NEC hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en mänsklig bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. Läs mer om Säkerhets och toleransstudien i Hot Topics presentationen

 

I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn.

 

Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.