Infant Bacterial Therapeutics fokusområden

 

Produktportfölj

IBT:s PRODUKTPORTFÖLJ INKLUDERAR FYRA UTVECKLINGSPROGRAM:

IBP-9414

Förebyggande av nekrotiserande enterokolit (NEC) samt stabilt matintag, så kallad “sustained feeding tolerance” (SFT) hos för- tidigt födda spädbarn.

IBP-1016

Behandling av gastroschisis.

IBP-1118

Förebyggandet av retinopathy of prematurity (ROP).

IBP-1122

Förebyggande av sjukhusförvärvade infektioner orsakade av vancomycinresistenta enterokocker.

 


IBT:s främsta läkemedelskandidat är IBP-9414, är världens första New Biological Entity (NBE) som utvecklats för att förebygga nekrotiserande enterokolit hos prematura spädbarn och förbättra deras matsmältningsförmåga. IBP-9414 utvärderas för närvarande i en global fas III-studie som omfattar 2158 spädbarn med en födelsevikt mellan 500g-1500g som heter Connection Study (mer information finns på ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03978000). IBP-9414 innehåller den aktiva substansen Lactobacillus reuteri, en mänsklig bakteriestam som naturligt förekommer i bröstmjölk. Läs mer om forskningen som rör Connection Study, NEC och SFT i det specifika avsnittet om IBP-9414.