Infant Bacterial Therapeutics publicerar årsredovisning för 2021
March 31, 2022

Pressmeddelande 31 mars 2022

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida, www.ibtherapeutics.com under avsnittet ”Investerare & Media – Finansiella rapporter” och distribueras i tryckt form till de som har beställt den. Den kan beställas från IBTs kontor via info@ibtherapeutics.com.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (IBT) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn. IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag-och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Michael Owens, CFO

Infant Bacterial Therapeutics AB Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 76 219 37 38

info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersoner den 31 mars 2022, kl. 8.00 (CET).